Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Europas första elväg

Tunga hybridfordon som i fart kopplar upp sig mot en elledning. Efter elbilen kommer nu elvägen. En väg där elanslutna lastbilar körs som tysta trådbussar i vanlig trafikmiljö. Europas första elektrifierade trafikled byggs just nu i Sandviken och tas i drift i vår.

Sveriges mål är att ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Det innebär att om 15 år ska vägtransporterna i huvudsak drivas med el, vätgas eller biobränsle. Väsentliga delar av utvecklingen av ett nytt och hållbart trafiksystem som inte ska påverka den globala uppvärmningen sker i Sandviken, den moderna industristaden.

Sandvik AB är världsledande när det gäller tillverkning av material för vätgasdrivna bränslecellsbilar. Och på E16 mellan Kungsgården och Sandviken, i östgående riktning, byggs just nu Europas, kanske världens, första elväg på allmän plats.

Funnits i 120 år

Det blir en två kilometer lång forsknings- och demonstrationssträcka för ett tvåårigt försöksprojekt som ska visa vad som händer när långtradare, bussar och andra tunga transporter i fart kopplar upp sig och av sig mot ett luftburet elnät i vanlig trafikmiljö.

Science fiction? Nej, knappast. Grundtekniken har funnits i 120 år. Men det är först nu det blivit aktuellt att testa den i skarpt läge på allmän väg.

Det är två saker i kombination som gör det möjligt: Tekniken med strömavtagare som kan hitta, koppla upp sig och följa ledningen utan att bilen behöver stanna och hybridmotorn som gör att det går att växla mellan olika drivkällor under körning, förklarar Magnus Ernström, Region Gävleborgs projektledare.

Sverige är ett av de länder i världen som kommit längst med att utveckla tekniken för elvägar. Statliga Trafikverket, Vinnova och Energimyndigheten bestämde sig därför för att göra ett försök i skarpt läge för att se om elvägar också kan vara ett miljösmart och ekonomiskt försvarbart komplement till dagens väg- och järnvägstrafik.

Följs av forskare

Ett konsortium med bland annat Scania (den anpassade lastbilen) och Siemens (övrig teknik) fick förtroendet att bygga upp en av två demonstrationsanläggningar, vilket alltså sker i Sandviken. Sandvik, Ovako, SSAB, Stora Enso och flera andra transporttunga storföretag är involverade i försöket tillsammans med lokala elbolag, kommuner, småföretagsrepresentanter och myndigheter.

Arbetet följs av forskare från bland annat Högskolan Gävle, KTH, Handels och Viktoriainstitutet. Alltihop koordineras av Region Gävleborg, som tagit på sig en oberoende, samordnande roll.

Det kan vi göra eftersom vi egentligen inte är intresserade av själva elvägen, utan av effekterna av den, säger Magnus Ernström.

Ingen Svarte Petter

En viktig del av försöket är att studera hur de aktörer som involveras i olika skeden i kedjan påverkas ekonomiskt. Det är därför en stark poäng att ha en fri samordnare, som själv inte är ute efter att göra en bra affär.

Utgångsläget är att en elväg måste bära sig själv i mesta möjliga mån, helst helt och hållet. Därför går det inte att bygga den nya värdekedjan på att alla gör en bra vinst utom en, exempelvis Trafikverket som måste gå in med 15 miljarder. Ingen får bli sittande med Svarte Petter.

Styrkan med en elväg, förutom att den är skonsam mot miljön, är att verkningsgraden för eldriften är så hög som 77 procent. Energiförbrukningen är bara en femtedel vid eldrift jämfört med diesel eller bensin och infrastrukturen kostar bara en tiondel av priset för att bygga järnväg.

Teoretiska beräkningar som gjorts visar att en elväg i rätt del av landet, där det går mycket tunga transporter på gummihjul, skulle kunna betala sig själv inom tre-fyra år. Detta förutsatt att transportbeställare, speditörer, elproducenter med flera är beredda att dela med sig av sin vinst till utbyggnaden av infrastrukturen.

Räkna med sju-åtta år då i alla fall, säger Magnus Ernström, som hoppas att försöket vid Scherpens backe ska utvecklas till en permanent elväg mellan Gävle hamn och Borlänge, gärna med utstickare mot Avesta och Ludvika.

Och om försöket visar att elvägar är en riktigt dålig idé?

Då är väl det också bra. Då får vi ju veta det.

Magnus Ernström medger gärna att han själv var skeptiskt inställd i början och tyckte det lät som en vansinnig idé att hämta energin till bilar från ovan.

Men ju mer man gräver i det, desto mer intressant blir det. Det här är en jättespännande satsning och intresset är enormt stort. Atmosfären i projektet är också väldigt öppen och positiv. Det är inte det vanliga konkurrerandet med armbågarna. Alla delar med sig och vill se det här hända.

Besökscentrum

För att kunna ta emot allt från skolklasser till regerings­delegationer och internationella forskare, bygger Sandvikens kommun tillsammans med Region Gävleborg upp ett besökscentrum i Sandbacka Park.

Beroende på vad besökarna är intresserade av är det meningen att de ska kunna få information även om Sandviks tillverkning av material till bränsleceller och andra aktuella miljöinnovationer.

Det är en enorm styrka att bränslecellstekniken finns på samma plats. Vi får en unik killer cocktail, en bra mix av olika saker för olika tillämpningsområden, menar Magnus Ernström.

Sandvikensträckan blir alltså den första elvägen i Europa allmän trafik. Men det kan bli ännu bättre än så.

Ett bygge av en motsvarande väg i amerikanska Los Angeles ligger före enligt tidsplanen. Men där har man stött på problem i form av en gasledning med oklara ägar­för­hållanden som måste redas ut.

Så Sandviken kan bli först i världen när två kilometer av Europaväg 16 snart blir Elväg 16.

Fakta

  • Staten har satsat 77 miljoner kronor i försöket. Siemens och Scania går tillsammans in med cirka 40 miljoner kronor.
  • Det blir transportföretaget Ernst Express som ska provköra teststräckan med två lastbilar med specialbyggda strömavtagare från Scania.
  • Första tiden körs bilarna av särskilda testförare från Scania. Därefter kliver Ernst Express egna chaufförer in i hytterna.
  • Det andra trafikanter märker av elvägen är att det står en stolpe på ungefär var 60:e meter som bär en elledning med två trådar.
  • Höjden över mark för elledningen är 5,40 meter med undantag för bron vid västra infarten då den ligger på 5,09.
  • En av bilarnas som testas körs med ett laddningsbart batteri. Båda har hybridmotorer som under färd kan växla mellan diesel- och eldrift.

mer information

Se nyhetsinslag från SVTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2015-12-09 15.09
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Naturbild
Magnus Ernström Region Gävleborg

Magnus Ernström tyckte själv att idén lät vansinnig första gången han hörde talas om en elväg. Nu är han på väg att tänka om.