Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Extra krisstöd till föreningslivet

Pandemin har fått stora konsekvenser för föreningslivet i Sandvikens kommun. Kultur- och fritidsnämnden har därför inrättat ett särskilt krisstöd till föreningar som drabbats ekonomiskt av förbud och restriktioner med anledning av covid-19. 

Krisstödet innebär att föreningar som beviljades verksamhetsstöd för 2020 har kunnat ansöka om extra stöd för att täcka ekonomisk minskning som orsakats av coronapandemin. Bland annat rör det sig om uteblivna intäkter när verksamhet och evenemang ställts in eller för att täcka löpande kostnader som inte kunnat undvikas som lokalhyror, arvoden eller underhållskostnader.

Handläggning och beslut om det särskilda krisstödet har hanterats av kultur- och
fritidsnämndens föreningsutskott, som årligen har möten med alla föreningar
som söker kontantstöd för verksamhet i Sandvikens kommun.

Vi har av tradition en hög ambitionsnivå inom kultur och fritid i Sandvikens kommun, där föreningslivet spelar en viktig roll. Med detta krisstöd vill vi underlätta för föreningarna att ta sig igenom de svårigheter som orsakas av
coronapandemin.

Conny Grönberg (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Här är de föreningar som beviljats det extra krisstödet


Kulturverksamhet

PRO Storviksbygden 30 000
Föreningen för hembygdsvård i Österfärnebo 10 000
PRO Sandviken 30 000
Vikingaföreningen Fafner/Årsunda Viking 30 000
Sandviken Revy och Musikteater 5 000
IOGT-NTO Vänskapsbandet 55 000
Järbo vävstuga 10 000
Bro manskör/Lyran 10 000

Totalt 180 000

Fritidsverksamhet
Storviks IF 40 000
Storvik Ovansjö Ridklubb 60 000
Järbo IF 20 000
Sandvikens Civilförsvarsförening 10 000
Högbo Ridklubb 40 000
Sandvikens Gymnastikavdelningar (SGA) 80 000
SAIK Fotboll 40 000
SAIK Bandy 40 000
Sandvikens Skoterklubb 10 000
Sandvikens Atletklubb 25 000
Gästrike Hammarby IF 10 000
Sandvikens Tennisklubb 15 000
SAIK Innebandy 70 000
Kungsbergets alpina 30 000

Totalt 490 000

Föreningslivet i Sandviken kommer senare i år ges möjlighet att också
ansöka om stöd för ekonomiskt bortfall under 2021.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Bandy med Sandvikens AIK:s damer