Flera markförsäljningar genomförda – stort intresse från företag

Flera företag visar intresse för att etablera sig i Sandvikens kommun. Mark har sålts till bland annat en snabbmatskedja och motellverksamhet.

Vi ser ett allt större intresse för att etablera sig här i Sandvikens kommun, vilket är roligt, säger Andreas Sundström, exploateringsingenjör.

På Tuna har kommunen nyligen sålt mark till snabbmatskedjan Burger King och till IFZA Fastighetsförvaltning AB, som vill driva motellverksamhet.
På Bredmossen har mark sålts till tre företag som bland annat vill bygga kontor.

Vidare så har snabbmatskedjan Max visat intresse för att etablera sig på Tuna. Just nu pågår förhandlingar.

Under hösten har det varit en enorm skillnad när det gäller intresse för byggbar mark här i kommunen, jämfört med tidigare. Vi får nästan varje vecka förfrågningar från företag, allt från fordonsindustri till snabbmat och motell. Det känns jättekul, säger Niklas Bergström, näringslivsutvecklare.

Flera anledningar till ökat intresse

Det stora intresset beror på flera saker, enligt Niklas Bergström. Microsofts etablering är en stor bidragande orsak och den nya planerade trafikplatsen på E 16 med av- och påfart till Järbovägen, där förhoppningen är att byggstart ska ske under 2021.

Något som även spelar in är att mindre företag börjar fundera över framtiden när de ser att andra mindre företag nu väljer att expandera och satsa, säger Niklas Bergström.

Vid samtliga fem försäljningar så ska nu köparna söka bygglov och sedan ska marken avstyckas. Därefter har köparna två år på sig att börja bygga.

Förutom att sälja mark så har kommunen också köpt mark. Totalt har 75 hektar köpts.

Det är viktigt att vi inte bara säljer mark utan att vi även köper mark för att ha i beredskap för framtida eventuella etableringar, säger Andreas Sundström.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Tuna

"Under hösten har det varit en enorm skillnad när det gäller intresse för byggbar mark här i kommunen, jämfört med tidigare. Vi får nästan varje vecka förfrågningar från företag, säger Niklas Bergström, näringslivsutvecklare".