Fler väljer att semestra i kommunen – stor ökning av antalet besökare

Antalet besökare på hotell och campingar i Sandvikens kommun har ökat markant denna sommar jämfört med föregående år.

När sommaren nu summeras kan vi konstatera att det har varit en strålande sommar för besöksnäringen i kommunen.

Antalet gästnätter har ökat med 37 procent under månaderna juni, juli och augusti, jämfört med samma period förra året. För länet i stort är siffran för motsvarande period 13 procent.

Antalet utländska gästnätter i kommunen ökade med hela 60 procent under sommarmånaderna jämfört med året innan. För länet var motsvarande siffra 34 procent.

”Flera riktigt starka besöksmål”

Totalt för året fram till dagens datum har antalet gästnätter i Sandvikens kommun ökat med 23 procent.

Vi har flera riktigt starka besöksmål i kommunen som har blivit alltmer kända nationellt, som till exempel Högbo Bruk, med sin bredd och med sitt hållbarhetsfokus. Kungsberget som hela tiden växer och som till denna vintersäsong kommer upp i 2300 bäddar. Vi har Göransson Arena som ofta har internationella artister och en mångfald av idrottscuper och tävlingar. Vi har satt oss på kartan och detta genererar besökare, säger Eva Hofstrand, turismchef och fortsätter:

Många fler väljer bort flyget och ”hemestrar” i år. Även den lågt värderade kronan gör sitt till. Den stora ökningen av utländska gästnätter under sommaren beror bland annat på U23 EM som arrangerades i Gävle.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Sandviken centrum under Sandvikendagarna

Antalet gästnätter i kommunen har ökat med 37 procent under månaderna juni, juli och augusti, jämfört med samma period förra året.