Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Fokus på lekparker

Nu pågår en inventering av alla lekparker i kommunen. Syftet är att få en samlad bild av alla 39 lekparker, hur mycket de används och vilket skick de är i.

Säkerhet i fokus varje vecka – inventering var 10:e år

Vi gör säkerhetskontroller av varje lekplats en gång i veckan från maj till oktober och en gång i månaden under övriga året. Varje år besiktas också varje lekplats av en extern certifierad besiktningsman, berättar Görgen Olofsson, stadsträdgårdsmästare.

Nu inventeras alla kommunens lekparker, i syfte att få en plan för den kommande 10-årsperioden.

Ungefär vart tionde år inventerar vi samtliga lekplatser och det är det vi gör nu, berättar Görgen Olofsson, stadsträdgårdsmästare.

Behov och barns önskemål styr

Om en lekplats används mycket kan den utökas, eller omvänt, om en lekplats inte längre används kan den tas bort.

Ofta byggs lekplatser när det finns ett stort behov i något område där det bor många barnfamiljer. Då brukar vi fråga barnen i området hur de vill att lekparken ska vara, berättar Görgen.

Ett bostadsområde kan se väldigt olika ut beroende på generationsskiften. Ett område med många barnfamiljer och en stor lekplats ser väldigt annorlunda ut efter 10 år när barnen inte leker på lekplatsen längre.

Var finns lekplatser?

I Sandvikens tätort finns lekplatser inom cirka 500 meters radie var man är bor. Inventeringen kommer också att visa hur det ser ut i övriga tätorter inom kommunen.

Det finns också fler lekplatser under helger. Då är alla barn välkomna att leka på de kommunala förskolornas utemiljöer. Det är det många som gör och det är jättebra att de lekplatserna används alla veckodagar, säger Görgen.

Fakta

Den senaste inventeringen var 2006. Efter den har 20 lekparker byggts om medan 20 togs bort. De som togs bort var mindre lekplatser med enbart en gunga och sandlåda.

Sidan uppdaterad: 2017-09-27 07.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Ett barn som leker på en lekplats.