Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Förändrade omsorgsbehov för äldre

Behovet av platser på särskilda boenden sjunker i Sandvikens kommun samtidigt som behovet av hemtjänst ökar. Omsorgsnämnden planerar därför att göra förändringar i verksamheten för att motsvara efterfrågan.

Sandvikens kommun har idag fler platser på särskilt boende än i andra jämförbara kommuner visar konsultrapporten ”Utredning om bostäder för äldre” som Sandvikens kommun beställt. Rapporten redovisades för kommunstyrelsen tidigare i våras. Det finns idag 11 tomma platser på särskilt boende.

Vi ser ett minskat behov av särskilt boende och en ökad efterfrågan på hemtjänst och det måste vi agera utifrån, säger Robert Sten, ordförande i omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsboendet Tallen finns i dag i ett åtta våningar högt hus i Norrsätra i lokaler som inte är optimala för verksamheten, vilket också framgår av utredningen.

Karl-Johangårdarna, Tallen och Kremlan är hyreshus som byggt om till särskilda boenden. . . . . . . Dessa fastigheter har inte en standard som är avpassad för modern äldrevårds krav på  utrymmen, närhet till uteplats, lättillgängliga balkonger mm. /Citat från rapporten

Mot bakgrund av detta planerar vi på sikt att flytta verksamheten på Tallen. En flytt som gör att de boende kommer till nya moderna ändamålsenliga lokaler samtidigt som arbetsmiljön för våra anställda förbättras, fortsätter Robert.

förändring på sikt

De anställda på Tallen är informerade om den planerade förändringen och förvaltningen har redan börjat informera de boende, trots att den planerade flytten troligen ligger åtminstone tre-fyra år framåt i tiden.

ängsbacken

I höst kommer den nybyggda delen av Ängbackens boende att vara inflyttningsklar. Då flyttar många av de som idag bor på den gamla delen av Ängsbacken till den nya. Tekniska kontoret har påbörjat ett arbete med att se över vilka funktioner som ska vara kvar i den gamla delen av Ängsbacken och hur vi i framtiden kan anpassa lokalerna för att verksamheten ska kunna nyttja dem på bästa sätt.

mer information

Rapport - Utredning om bostäder för äldrePDF (pdf, 1.4 MB)


Sidan uppdaterad: 2015-06-09 13.00
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Naturbild