Förändringar är nödvändiga, men inte en storskola!

Uttalande från styrgruppen för Skolhusplanen: Under 2019 har vi lyssnat på synpunkter från medborgare, föräldrar, skolpersonal samt elever och fått många kloka åsikter om vår framtida skola. Vi har tagit till oss av åsikterna och alla partier i den politiska styrgruppen ser att det idag inte finns något samlat stöd, varken hos oss förtroendevalda eller hos medborgarna, för att samla alla högstadieelever på en stor skola i Sandviken.

Det betyder inte att vi kan blunda för det växande behovet av fler skolplatser. Redan idag är det brist på platser och antalet barn ökar för varje år. Samtidigt är många av våra skollokaler gamla och inte riktigt anpassade för dagens pedagogik. Vi vill också öka inkluderingen på våra skolor, så att mixen av elever på ett bättre sätt speglar samhället.

Vårt uppdrag i styrgruppen för Skolhusplanen är att ta fram en långsiktig och samlad bild över behovet av att bygga nytt, men också att bygga om och bygga till nuvarande byggnader för såväl förskolan, grundskolan som gymnasiet.

Parallellt är Skolledningens och Kunskapsnämndens uppdrag att ge alla barn de bästa förutsättningarna utifrån dagens lokalmässiga, personella och ekonomiska resurser. Just nu handlar det om att lösa bristen på platser till hösten 2020.

Styrgruppen för Skolhusplanen

Kerstin Almén, Kommunstyrelsens vice ordförande (S)
Per-Ola Grönberg, Kommunalråd (L)
Carl-Ewert Ohlsson, Kommunalråd (C)
Jonny Bratberg, Oppositionsråd (M)
Per Kihlgren, Oppositionsråd (SD)
Lars Karlsson, Kunskapsnämndens ordförande (S)
Kerstin Alm, Kunskapsnämndens 2:e vice ordförande (M)
Thomas Lundqvist, ledamot i Kunskapsnämnden (L)
Kalle Olsson, ledamot i Kunskapsnämnden (SD)

Mer information

Läs tidigare nyhet: Efter skoldialogerna - beslut om fortsatt utredning av skollokaler

Läs mer om utredningen Skola 2025 och dialogerna om vår framtida skola

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Illustration av elever i olika åldrar som går med sina ryggsäckar och texten: Vår framtida skola