Föreningsstöd 2022

Nu kan föreningar ansöka om kontantstöd för sin verksamhet under 2022.

Kontantstöd kan sökas av föreningar i Sandvikens kommun inför kommande verksamhetsår. Föreningen måste vara registrerad i Sandvikens Kommuns föreningsregister.

Föreningen ska i sin ansökan inkomma med följande uppgifter:

  • Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
  • Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsår.
  • Resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsår.
  • Revisionsberättelse för senaste verksamhetsår.

Ansökan sker senast 1 september 2021.

Beslut om stöd handläggs av Kultur- och Fritidsnämndens föreningsutskott.

Välkommen med din ansökan!

Ansök via webbsidan Sandvikens kommun - föreningsliv

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Prästkragar som blommar