Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Förenkla för företagen 

Åtta av tio företag har någon gång kontakt med sin kommun. Inte sällan handlar det om frågor som är direkt avgörande för om företaget ska kunna starta, verka eller växa.

Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner gör nu en storsatsning på att utbilda politiker och tjänstemän i företagskontakter – ”Förenkla - helt enkelt".

Det ska vara lätt att göra rätt, säger Maria Wikström, chef för den gemensamma samhällsbyggnadsförvaltningen.

Susanne Engström är webbdesigner med eget företag. För henne är det viktigt med enkla saker som att någon svarar i telefonen och ger ett besked när hon har med kommunen att göra.

Som företagare vill man bli lyssnad på. Jag vill att de som företräder kommunen är lyhörda för mina behov och önskemål, säger Susanne. I Ockelbo Kommun är man också bra på det. Har man som företagare en fråga får man ett svar. Politiker och tjänstemän är lättillgängliga, fortsätter Susanne, också ordförande i Företagarnas lokalförening. Sedan vill man ju som företagare alltid snabba på processerna medan kommunerna jobbar mer med långsiktig planering.

 

Avsikten med utbildningen "Förenkla - helt enkelt" är, som namnet antyder, att helt enkelt förenkla och förbättra kontakterna mellan företagen och kommunerna i västra Gästrikland. Alla medarbetare som har kontakter med företag ska vara med. Deltar gör också många förtroendevalda.

Jag hoppas att alla ser sin egen del av kedjan och att vi får en bra och bred genomlysning om hur vi tillsammans kan utveckla vårt arbete, säger Elisabeth Hansson, Sandvikens näringslivschef.

Bra bemötande och effektivitet är sådant som hon vet att företagen uppskattar.

De vill ju ha utveckling, och det vill vi också, säger Elisabeth.

Något som du redan nu ser att ni kan förbättra?

Vi kan bli bättre på att berätta om vad vi har att erbjuda och vart företagen kan vända sig. Jag hoppas också att vi kan fortsätta utveckla digitala lösningar för handläggningen där företagen själva kan se var deras ärenden befinner sig, säger Elisabeth.

Elisabeth Hansson med flera

Maria Wikström, chef för de tre kommunernas gemensamma samhällsbyggnads­förvaltning, ser ingen motsättning mellan att ha en hög och rättssäker kvalitet på myndighetsutövningen och att ge företagen snabb och god service.

I stället handlar det om att det ska vara lätt att göra rätt, menar hon.

Rätt information

Syftet med utbildningen är inte att vi ska ändra våra bedömningar eller tolkningar av lagstiftningen. Däremot kan vi anpassa vårt arbetssätt. Vi kan också bli noggrannare med att se till att företagarna nås av rätt information så att handläggningen går smidigt, säger Maria.

Som exempel nämner Maria Wikström vikten av att bygglovshandlingarna är korrekta direkt när de lämnas in, så att processerna inte blir försenade i onödan av krav på kompletteringar.

Maria Wikström har stora förväntningar på Förenkla – helt enkelt.

Det är jättekul att de tre kommunerna nu går samman och visar att företagarnas kontakter med kommunen är viktiga och att vi nu vill satsa för att utveckla den på bästa sätt.

Skapa samsyn

Kjell Johansson har egna erfarenheter från båda sidorna. I 28 år var han själv företagare innan han för fyra år sedan tog över som vd för Entré Hofors, en ekonomisk förening som sköter Hofors kommuns näringslivsfrågor.

Jag kunde direkt konstatera att politiker och tjänstemän överskattade företagsklimatet medan företagarna underskattade det. Mitt första år gick åt till att skapa en samsyn.

En nyckelfråga enligt kommunledningen

Ordföranden i kommunstyrelsen har stora förhoppningar inför starten av Förenkla – helt enkelt:

En nyckelfråga är att skapa ökad förståelse för företagens villkor och förutsättningar. Då blir det lättare att göra processerna enklare och effektivare. I slutändan leder det till att vi kan ge bättre service. Men vi måste också vara tydliga att vi som myndighetsutövare har våra speciella förutsättningar och att vi inte kan gina i kurvorna och fixa. För det blir aldrig bra. Jag hoppas att utbildningen ska leda till att vi får större förståelse för varandras uppdrag och att vi måste jobba tillsammans för att det ska bli bra.

Peter Kärnström, Sandviken, (S)

Fakta / ”Förenkla”

”Förenkla - helt enkelt” är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Den riktar sig till chefer, handläggare och politiker som möter företag i sitt arbete. Bakom ”Förenkla” står SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Sidan uppdaterad: 2018-01-17 17.09
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Näringslivsstrategi