Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Företagsklimatet allt bättre

När Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för fjärde gången presenterar en mätning av Företagsklimatet så visar Sandviken på ett starkt förbättrat resultat. 

Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service. Det är inom bland annat serviceområdena Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll och Serveringstillstånd som företagarna gjort sina bedömningar. Där har de fått bedöma områden som kommunens information, tillgäng­lighet, bemötande, kompetens och effektivitet.

Nationellt har resultaten förbättrats och NKI (Nöjd Kund Index) ligger nu på 70 (max poäng är 100). Sandviken har i årets mätning en förbättring på 10 poäng i jämförelse med senaste mätningen 2015, vilket ger totalt 74 poäng och plats 46 av medverkande 147 kommuner.

Bäst betyg ges för hanteringen av Serveringstillstånd vilket bedömer kompetens, bemötande och engagemang m.m. hos Sandvikens Kommuns handläggare. Krögarna har alltid givit detta område högt betyg och i år får Serveringstillstånd 85 poäng vilket ger plats 8 i landet.

Helt klart är att vår alkoholhandläggare har en relation till kommunens krögare som ger förutsättning för ömsesidigt förtroende och utveckling av kommunens restaurangliv, säger kommundirektör Ann-Katrin Sundelius. 

Den starkaste utvecklingen bland verksamheterna inom Västra Gästriklands Samhällsbyggnadförvaltning (VGS) står Livsmedelskontroll för. En ökning från ca 66* till 72. 

Trots att vi haft många utmaningar i sammanslagningen så har vi klarat detta bra och Livsmedelshanteringen är ett område  jag är extra stolt över, säger Maria Wikström, förvaltningschef VGS.

* Livsmedelskontrollen redovisades sammanslaget med miljötillsynen vid föregående mätning.

Mer information

Sidan uppdaterad: 2017-04-25 10.49
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se