Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Förslag på Skolhusplan lämnas nu över till politiken – viktigt för kommunens framtid

Idag överlämnar den politiska styrgruppen ett förslag till Skolhusplan till Kommunstyrelsen. Planen ska ge en samlad bild över behov av nybyggnationer, ombyggnationer och tillbyggnationer för samtliga skolformer fram till år 2030: förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.

En politisk styrgrupp med ledamöter från både majoriteten och oppositionen har drivit arbetet med att ta fram en Skolhusplan. Styrgruppen står bakom arbetet med utredningen som ett genomarbetat, professionellt underlag och vill rikta ett tack till de 40-tal tjänstepersoner som engagerat sig i arbetet.

Skolhusplanen är en långsiktig inriktning som innebär stora investeringar. Det finns förslag till beslut som behöver tas nu. En del av de långsiktiga förslag som finns berör barn som ännu inte är födda. Planen kommer att revideras med jämna mellanrum utifrån hur samhället utvecklas, säger Kerstin Almén som är ordförande i den politiska styrgruppen.

Gemensam syn över partigränser

Arbetet har grundat sig på perspektiv som det finns en gemensam syn om.

Styrgruppen är överens om utmaningarna som de fem perspektiven belyser, berättar Kerstin.

Perspektiven är:

  • Ökande antal barn och elever
  • Bryta segregation
  • Likvärdig för- och grundskola för alla barn och elever
  • ​Teknisk status och lämplighet som skollokal​
  • Ekonomi

Dock vill styrgruppens medlemmar tydliggöra att det finns skilda uppfattningar och andra politiska alternativ till lösningar än de som föreslås i planen. Dessa avser respektive parti återkomma med under remisstiden den 1 september - 21 oktober.

Nästa steg: nu tar vi in synpunkter från partier, nämnder och medborgare

Styrgruppen vill även att förutom politiska partier och berörda nämnder ska även medborgare ha möjlighet till att lämna synpunkter. Detta kommer att ske via en e-tjänst under perioden 1 september – 21 oktober.

Se filmen och läs mer om Skolhusplanen

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Illustration av elever i olika åldrar som går med sina ryggsäckar och texten: Vår framtida skola