Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Förstärkt boendestöd 

Individ- och familjeomsorgnämnden och Omsorgsnämnden har fattat beslut om ett gemensamt projekt kallat Förstärkt boendestöd. 

Projektet omfattar personer med en sammansatt problematik med både missbruk och psykisk funktionsnedsättning, där stöd och insatser behöver samordnas mellan fler huvudmän.

Målgruppen, som ibland benämns samsjuka, har behov av ett samordnat och mer omfattande stöd än vad de enskilda förvaltningarna kan ge. Två boendestödjare ska projektanställas, och utgör ett team runt den enskilde tillsammans med vuxenpsykiatrin inom Region Gävleborg. Uppdraget är att ge stöd och motivera den enskilda till olika insatser inom ordinarie verksamheter som förbättrar det psykiska måendet och minskar missbruket.

Vi har en god samverkan mellan förvaltningarna sedan tidigare, säger individ- och familjeomsorgsnämnden ordförande Hans-Olov Frestadius, men ett gemensamt projekt stärker samarbetet ytterligare, vilket är mycket positivt och gynnar brukaren.

Omsorgsnämndens ordförande Robert Sten instämmer och tillägger:

Vi kan nyttja personalens olika kompetenser på ett bättre sätt och prova nya arbetsformer som på sikt ska leda till en högre livskvalitet för den enskilde.

Projektet ska bidra till att en utsatt grupp ges förutsättningar till en mer stabil tillvaro genom att minimera riskerna att den enskilda "faller mellan stolarna".

Projektet startar under hösten 2015 och ska pågå till och med 2017.

läs mera

Omsorg och stöd i Sandvikens kommun

Sidan uppdaterad: 2015-09-16 13.00
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Naturbild