Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Fortsatt bra resultat i medborgar­undersökningen

I årets medborgarundersökning från Statistiska centralbyrån visar resultaten att Sandvikens kommun står sig bra i jämförelse med övriga kommuner i undersökningen.

Kommunens resultat ligger i nivå med det genomsnittliga resultatet bland de deltagande kommunerna inom såväl kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och inflytande i kommunen. Under perioden 2006-2015 har medborgarnas betyg i samtliga frågeområden förbättrats och störst ökning observeras för det frågeområde som mäter vilket inflytande medborgarna upplever att de har på kommunala beslut och verksamheter.

”Jag är mycket glad för att medborgarna ger Sandvikens kommun ett gott betyg. Att vi behåller förra årets höga betyg för kommunens verksamheter är ett styrkebesked. Vi ser också på den mer långsiktiga utvecklingen att Sandvikens kommun haft en uppåtgående trend under många år. Sandviken uppfattas som en attraktiv kommun med ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Det är också glädjande att medborgarna upplever att möjligheten till inflytande har ökat.” säger Peter Kärnström, kommunalråd (S).

Medborgarundersökningen 2006 till 2015

Bo och leva i Sandvikens kommun

Medborgarna ger bra betyg till möjligheten att utöva fritidsintressen, tillgången till idrottsoch kulturevenemang och till nöjesutbudet. Förbättringspotential finns och då främst inom området trygghet där framförallt kvinnor upplever en otrygghet. Betyget för möjligheter att hitta bra boende är högre än genomsnittet men har minskat jämfört med föregående års mätning.

Betyg på kommunens verksamheter

Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter ökade i förra årets mätning och låg då över genomsnittet. Sandvikens kommun ligger kvar på samma nivå i årets mätning. Resultatet från frågeområdet visar bl.a. följande:

  • nöjdheten med skolan har ökat jämfört med förra årets mätning
  • goda betyg ges för gång- och cykelvägar respektive gator och vägar
  • betygen för miljöarbete samt renhållning och sophämtning är högre än genomsnittet
  • betygen för vatten- och avlopp ligger lägre än genomsnittet men en ökning av betyget kan ses jämfört med föregående år
  • goda betyg ges för öppettider och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar
  • goda betyg ges för biblioteksverksamheten, utställnings- och konstverksamheten samt utbud av teaterföreställningar och konserter

Medborgarna ger goda betyg för tillgänglighet och bemötande från kommunens tjänstemän och annan personal.

Möjlighet till inflytande

Medborgarnas nöjdhet med möjlighet till inflytande på kommunala beslut och verksamheter har ökat jämfört med i fjol. Ökningen kan förklaras med att medborgarna upplever det som enklare att komma i kontakt med kommunens politiker samt att informationen om kommunen och dess verksamhet förbättrats.

Mer information

Rapport Sandviken 2015PDF (pdf, 1.3 MB)
Rapportbilaga Sandviken 2015PDF (pdf, 1.3 MB)

Sidan uppdaterad: 2015-12-15 07.00
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Naturbild