Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Fortsatt samarbete med Polisen för ett tryggare Sandviken

De tre områden som står i fokus för samarbetet är droger, relations­våld och trygghet på offentliga platser. 

Sandvikens Kommun och Polisen fortsätter sin samverkan kring brottsförebyggande arbete. Utifrån gjorda trygghetsundersökningar och medborgardialoger utlovas att tillsammans arbeta för tryggare trafikmiljöer och förbättrad belysning på platser som upplevts otrygga. 

Medborgarlöften om trafik och obelysta platser

Fem medborgardialoger kring trygghet genomfördes i oktober och visar tillsammans med trygghetsundersökningar att den största otrygghetsfaktorn medborgarna upplever är trafikmiljön. I andra hand är det platser som upplevs otrygga beroende på brist på belysning. 

2018-2019 kommer vi att arbeta tillsammans med just de frågorna och avger därför det som ett medborgarlöfte. Det är ett åtagande som polisen och kommunen gör till medborgarna för att öka tryggheten, säger Rolf Sundqvist, säkerhetschef i Sandvikens Kommun. Utöver medborgarlöftet, arbetar vi både på kort och lång sikt med vissa fokusområden. 

Tre fokusområden

Sandvikens Kommun och Polisen har under många år samverkat när det gäller brotts­förebyggande arbete.

Båda parter är överens att samarbetet är givande och fruktbart.

Tillsammans har vi kommit fram till de tre områden som det är mest angeläget att samarbeta kring. Det är droger, relationsvåld och trygghet på offentliga platser, säger Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande.

Gemensamma arbetsgrupper finns för vart och ett av dessa områden. I arbetsgrupperna diskuteras lägesbilder och arbetssätt för att komma tillrätta med olika problem och oönskade företeelser.

Mer information

Medborgarlöften i Sandvikens kommun

Sidan uppdaterad: 2018-02-02 15.59
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se