Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Fyra nya konst­gräs­planer skapar fler möjlig­heter för fotboll och spontan­idrott

Sandvikens kommun går från totalt tre till sju konstgräsplaner tack vare samverkan mellan föreningsliv, Göranssonska stiftelserna och Sandvikens kommun. Det är en satsning på breddfotboll och ungdomar, som kommer ge bättre förutsättningar för fotboll och spontanidrott i Sandviken.

Konstgräsplanerna på Svibackaplan, Skogsvallen och Jernvallen blir klara till sommaren. Planen i Vallhov blir klar efter sommaren. Konstgräsplaner ger möjlighet till en längre säsong och ett högre nyttjande med fler timmar per år möjliga för träning och spel på respektive fotbollsplan.

Det känns väldigt bra att vi nu är igång med att skapa bra förutsättningar för fotboll i kommunen. Jag har tillsammans med de andra föreningarna länge jobbat för att hitta bästa möjliga lösning för att främja ungdomsfotbollen i kommunen. De nya planerna kommer att ge oss bra möjligheter att utbilda fotbollsspelare på bred front i Sandviken, säger Anders Eriksson från Sandvikens IF.

Resultatet av samverkan

De nya konstgräsplanerna är ett resultat av att Sandvikens Idrottsförening (SIF), Stensätra IF, Högbo AIK och Sandvikens AIK FK gemensamt har fått medel från Göranssonska Stiftelserna. Sandvikens kommun är markägare och står för en mindre del av kostnaden och den framtida driften och skötseln av planerna.

Det är en perfekt tid nu när barnen och ungdomarna under lång tid har blivit så påverkade och begränsade av pandemin. Detta känns som en del i en ljusare framtid, säger Henning Eneström från Göranssonska stiftelserna.

Inom några månader kommer fotbollen i Sandviken att ha betydligt bättre förutsättningar. Med totalt sju konstgräsplaner i kommunen, är vi i nivå med betydligt större kommuner i Sverige. Jag vill rikta ett stort tack till Göranssonska stiftelserna som har gjort detta möjligt, säger Conny Grönberg, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Möjlighet till spontanidrott

Alla planerna kommer att vara tillgängliga dygnet runt för spontanidrott när planerna inte är bokade. Vem som helst kan aktivera belysningen, berättar Erik Vilhelmsson, fritidssamordnare på Sandvikens kommun.

Vid spontanidrott aktiverar besökare belysningen 30 minuter åt gången via en tryckknapp vid någon av de fyra planerna. Belysningen kommer att kunna aktiveras mellan kl 08-22.

Tillgängliga och följer miljökrav

Alla entréer är tillgänglighetsanpassade. De följer också de hårdaste riktlinjerna och kraven för miljö och hållbarhet som går att uppfylla med SBR-granulat som infill. Bland annat finns bara en in/utgång med borststation för att man ska kunna borsta av sig det granulat som följer med spelare/publik ut. Granulatet ska sedan samlas upp och återanvändas igen.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Här kommer de nya konstgräsplanerna att finnas.