Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Gallring av träd i Björnhags­parken

För att de friska träden i Björnhagsparken ska må bra och fortsätta att utvecklas kommer vissa träd i parken att tas bort den närmaste tiden.

På uppdrag av Sandvikens kommun kommer Högbo Bruks AB inom kort att avverka träd i Björnhagsparken i Barrsätra. Syftet är att glesa ut skogen något för att kvarstående träd ska kunna utvecklas samt att ta bort svaga och sjuka träd. Alla friska äldre tallar kommer att få stå kvar. Gullregn, ekplantor och liknande skall sparas så långt det är möjligt.

Arbetet sker manuellt med motorsåg. Virket och riset körs sedan ut med traktor/skogsmaskin. Vi uppmanar föräldrar att ansvara för barnens säkerhet vid avverknings- och upplagsplatser.

Har du synpunkter på arbetet eller önskemål om speciella träd eller liknande, kontakta skogsmästare Torbjörn Johansson på telefon 026-24 20 47 eller e-post: torbjorn.johansson@sandviken.se. Personalen på plats har inte möjlighet att ta egna beslut angående enskilda träd.

Björnhagsparken ligger vid gamla vattentornet mellan Fredriksgatan, Vallongatan, Lindparken och Barrsätra Furuväg.

Sidan uppdaterad: 2019-02-25 07.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Skog med markerade träd för gallring