Gång- och cykelväg i centrum får ny beläggning

Ny beläggning och ny belysning. Under veckan påbörjas arbetet på gång- och cykelvägen längs kanalen.

Det är sträckan mellan Barrsätragatan och Dal-Brittas damm på den östra sidan som kommer att få ny beläggning samt att belysningen kommer att bytas ut till ledbelysning. Belysningsstolparna kommer samtidigt också att flyttas över till andra sidan längs gång- och cykelvägen.

I samband med arbetet kommer sju större träd att fällas. Det rör sig om fyra björkar och tre tallar.

Träden kommer senare under hösten att ersättas med nya träd.

Asfalten på sträckan är idag dålig och behöver förnyas. Gång- och cykelvägen på andra sidan kanalen har tidigare fått ny beläggning. Arbetet kommer att pågå fram till vecka 41.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Gång- och cykelväg får ny beläggning

Sträckan mellan Barrsätragatan och Dal-Brittas damm kommer att få ny beläggning och ny belysning.