Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Gäster från Serbien under Europa­veckan

Sandvikens Kommun har ett partnerskapsprojekt med staden Subotica och förra veckan var en delegation från Serbien här på besök. 

Delegationen, som bland andra bestod av Suboticas borgmästare Bogdan Laban, besökte olika företag, Högbo Bruk och utställningen av fossilfria fordon på Drottningtorget. 

Partnerskap för utvecklat entreprenörskap

Partnerskapsprojektet, som finansieras av den statliga organisationen Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD), syftar till utvecklat och stärkt entreprenörskap i båda städerna samt att bidra till fortsatt demokratisk utveckling och kvinnors deltagande i politik och näringsliv.

I Subotica finns ett naturskönt frilufts- och turistområde vid byn Palic. Den närliggande sjön Lake Palic har sedan lång tid tillbaka haft stora miljöproblem med utsläpp av avloppsvatten rakt ut i sjön. Med ett nytt reningsverk är läget på god väg att förbättras och Subotica ser stora möjligheter att utveckla området till ett attraktivt och mer miljövänligt turistcenter. Under Sandvikenbesöket fick gästerna från Subotica bland annat möjlighet att besöka och studera Högbo Bruk, som är en inspirationskälla till området i Palic.

En viktig bidragande orsak till Sandvikens Kommuns engagemang i partnerskapet med Subotica är de möjligheter till ömsesidig utveckling, handel och företagande som ett framtida medlemskap i EU för Serbien kan komma att innebära. Partnerskapsprojektet har föregåtts av en förstudie mellan 2015 och 2016 samt från ett antal tidigare kontakter och besök.

Mer information

EU-stöd i kommunen
Internationellt Centrum för Lokal Demokratilänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad: 2017-05-15 07.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Besök från Serbien under Europaveckan