Granskning av bolagens arbete med långsiktig finansiell analys

Kommunrevisionen har utfört en granskning av de kommunala bolagens arbete med långsiktig finansiell analys.

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet.

Lekmannarevisorerna i Sandviken kommun har utifrån sin riskanalys beslutat att för 2018 genomföra en granskning av de kommunala bolagens arbete med långsiktig finansiell analys.

De bolag som omfattats av granskningen är Sandviken Stadshus AB, Sandvikenhus AB, Sandviken Energi AB, Sandviken Specialfastigheter AB, Göransson Arena AB och Högbo Bruks AB. Granskningen har utförts av revisionens sakkunniga biträden inom PwC.

För granskningens resultat se respektive revisionsrapport

Mer information om kommunrevisionen

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Vitsippor