Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Granskning av personal- och kompetens­försörjning

Rapporten från kommunrevisionen gällande en granskning av ansvarsfördelning och samlat strategiskt arbete inom området personal- och kompetensförsörjning inom Sandvikens kommun.

Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att kommuner behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren. Att kommunen har medarbetare med rätt kompetens är också avgörande för hur väl kommunen fungerar och når sina mål. Kompetensförsörjning är därmed en strategiskt viktig fråga för kommunen.

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning handlar om att systematiskt analysera vilken kompetens kommunen behöver på kort och lång sikt för att klara sina nuvarande och framtida uppgifter och mål. Strategiska insatser för att locka ny kompetent personal och för att bibehålla de man redan har, är av yttersta vikt för att kommunen ska klara av att möta både kommande pensionsavgångar och framtida nyckelrekryteringar.

Mot bakgrund av revisorernas risk- och väsentlighetsanalys angående risk för personal- och kompetensbrist i delar av verksamheterna, har revisorerna genomfört en granskning av ansvarsfördelning och samlat strategiskt arbete inom området personal- och kompetensförsörjning inom Sandvikens kommun.

Revisorernas bedömning

Revisorerna sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig process/arbete avseende kommunens personal- och kompetensförsörjning samt rekrytering.

Revisorerna rekommenderar att:

  • kommunstyrelsen fortsätter att följa upp att kommunens personalpolitik utvecklas tillfredsställande, för att erbjuda en fortsatt bra och utvecklande arbetsmiljö för de anställda
  • kommunstyrelsen fortsätter att skapa förutsättningar för en god kompetensförsörjning. Att kommunen har medarbetare med rätt kompetens är avgörande för att nå beslutade och framtida mål
  • kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen, inför medarbetarundersökningen 2016, tar ansvar för att alla medarbetare informeras om vikten av att besvara enkäten. En hög svarsfrekvens gällande medarbetarna ger goda förutsättningar för analys och beslut avseende arbetet med framtida mål och mått för perspektivet medarbetare

Kommentar från Maria Östgren-Forsberg, HR-chef

Det känns väldigt roligt att få ta del av en så positiv revisionsrapport.

Det är ett bevis på att våra tankar kring kompetensförsörjning är i takt med tiden och att vårt arbete med detta viktiga område är på rätt väg.

Ta del av rapporten

Granskning av personal- och kompetemsförsörjningPDF (pdf, 495.9 kB)

Sidan uppdaterad: 2016-03-09 07.00
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Naturbild