Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Här är majoritetens förslag till budget för 2020

Den politiska majoriteten för Sandvikens kommun (S, C och L) har presenterat sitt budgetförslag inför nästa år.

Den totala budgeten för 2020 är på närmare 2,4 miljarder kronor och innefattar bland annat satsningar inom tre övergripande fokusområden; förbättra resultaten i skolan, få fler i arbete samt öka inkluderingen i samhället.
Budgeten innehåller också medel till att fortsätta med utvecklingen av nya arbetssätt och ny teknik för att möta framtiden.

Vi är en kommun i positiv tillväxt med stark framtidstro. Genom en ekonomi i balans kan vi möta framtida investeringsbehov inom skola, omsorg, infrastruktur och bostäder, säger Carl-Ewert Ohlsson, kommunalråd.

Den övergripande satsningen är på social hållbarhet med fokus på att förbättra resultaten i skolan, bryta arbetslösheten och öka inkluderingen i kommunen, säger Kerstin Almén, kommunalråd.

"Måste vässa oss"

Budgeten baseras på befolkningsprognos 2019: 39 245 invånare för år 2020, 39 285 invånare för år 2021 och 39 315 invånare för år 2022.

Vi skulle självklart vilja göra mer och kunna fördela mer resurser. Men samtidigt ska vi komma ihåg att det varje dag görs viktigt välfärdsarbete för ca 2,4 miljarder kronor per år, säger Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande.

Vi måste vässa oss för att möta det intresse och den efterfrågan som kommer från företag och enskilda personer att etablera sig i vår kommun, säger Per-Ola Grönberg, kommunalråd.

Fördelning av resurser till verksamheterna inför nästa år

Nedan redovisas hur mycket varje nämnd får i nästa års budget samt hur stor ökningen är jämfört med 2019.

  • Kunskapsnämnden - 975 miljoner – ökning med 27,5 miljoner
  • Omsorgsnämnden - 680 miljoner – ökning med 20,9 miljoner
  • Kommunstyrelsen - 210 miljoner – ökning med 8 miljoner
  • Individ och familjeomsorgsnämnden - 201 miljoner – ökning med 9,8 miljoner
  • Kultur och fritidsnämnden - 131 miljoner – ökning med 4,4 miljoner
  • Arbetslivsnämnden - 73 miljoner – ökning med 5,3 miljoner
  • Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd - 53 miljoner – ökning med 1,5 miljoner
  • Överförmyndarnämnden - 3,7 miljoner – ökning med 0,3 miljoner

Budgeten beslutas i Kommunfullmäktige den 16 december.

Sidan publicerad: 2019-11-27 08.52
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Sedlar

Den totala budgeten för 2020 är på närmare 2,4 miljarder kronor.