Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Hjälp oss hitta våra 500 försvunna medborgare

1 200 sandvikenbor har blivit utvalda att medverka i SCB:s årliga medborgarundersökning. Men över 500 har inte svarat än. Vi uppmanar alla att svara på enkäten. För er andra: Passa på att skicka synpunkter direkt till kommunen.

Sandvikens kommun vill erbjuda alla sandvikenbor en så bra kommun som möjligt. Resultaten av undersökningen visar medborgarnas åsikter om hur det är leva i Sandviken och hur man ser på kommunens verksamheter, vad som är bra och vad som kan bli bättre.

  • Vad tycker du om Sandviken som plats att bo och leva på?
  • Hur bedömer du skolan, infrastrukturen och äldreomsorgen?
  • Hur ser du på inflytande i kommunen?

Viktigt att du svarar

I Sandvikens vision 2025 står det att vi ska göra varandra bättre, jag hoppas nu att alla som får undersökningen tar sig tid att svara. Era åsikter både positiva och negativa är viktiga för oss i vårt arbete att göra kommunen bättre, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström.

Ju fler som svarar, desto bättre förutsättningar har vi att utveckla samhället, säger oppositionsråd Hans Olsson.

Skicka dina synpunkter

De satsningar kommunen gör är ett led i arbetet mot Vision 2025 som togs fram av kommunstyrelsen 2009. Till grund låg över 2200 röster från kommuninvånare.

Ett annat exempel är Plussa centrum-projektet som är ett direkt resultat av över 1 600 idéer och önskemål från invånare om hur centrum ska plussas.

Sandvikens kommun hanterar alla synpunkter och medborgarförslag som kommer in till kommunen. Din åsikt är viktig och hjälper oss bli bättre!

Här lämnar du dina synpunkter till oss.

Sidan uppdaterad: 2016-10-19 08.50
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Naturbild

Efterlysning!