Hur mår våra skolor? Se filmerna från dialogkvällarna

Under maj har 900 invånare anmält sig till dialogmöten om vår framtida skola. Nu kan du ta del av filmerna och presentationen som visades under mötena. Fram till den 9 juni har du chansen att påverka vår framtida skola.

Informationen rör alla skolformer: förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Ta del av filmerna och presentationer från dialogmöten här

Läs mer och lämna synpunkter här

Synpunkter och förslag från medborgare publiceras i juni

Vi har samlat in synpunkter från dialogmöten med medborgare genom att anteckna vad som sagts under samtalen med politiker, via inlämnade lappar samt digitalt inlämnade synpunkter. Alla synpunkter kommer att sammanställas och publiceras under juni.

Dialog med skolpersonal under juni

Medarbetare inom förskola, grundskola och gymnasium har stor kunskap som de förtroendevalda i Kunskapsnämnden och Kommunstyrelsen vill ta vara på. Dialog med skolpersonalen sker efter skolavslutningarna i juni.

Dialog med elever i augusti

I augusti kommer skolelever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet att få möjlighet under lektionstid att diskutera och lämna sina synpunkter om skolans framtid.

Efter att vi tagit del av alla synpunkter

Efter sammanställning av medborgarnas, skolpersonalens och elevernas åsikter kommer Kunskapsnämnden och Kommunstyrelsen att ta ställning till det fortsatta arbetet under hösten.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Illustration av fulla skolor.