Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Information om översvämningar

De stora mängderna regn har gjort att flera fastighetsägare har fått problem med vatten som kommit in fastigheten.

Vad kan du som fastighetsägare göra för att förebygga översvämningar

Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom. På krisinformation.se finns tips om hur du kan förbereda dig för och agera vid en översvämning.
Översvämning - krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källaröversvämning, checklista - sandvikenenergi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översvämning genom avloppet

På Sandviken Energis webbplats kan du läsa mer om vad du kan göra om du drabbats av översvämning från avlopp i din fastighet.

Översvämningar - Sandvikenenergi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Olämpligt att bada vid kraftiga regn och översvämningar

Vid stora regnmängder sköljs skog, mark och hårdgjorda ytor av. Vattnet kan då ta med sig föroreningar till sjöar och vattendrag.

Bräddning sker vid överbelastning av avloppssystem för att minska risken för vattenfyllda källare. Avloppsvattnet som då släpps ut är väldigt utspätt av regnvatten, men det kan ändå finnas virus och bakterier som följer med vattnet vidare till sjöar. Utspädningen blir dock så pass stor att risken för smitta snabbt minskar.

De kommunala badplatserna provtas regelbundet av Kultur och fritidsförvaltningen.

Nationalparken i Gysinge

Ge er inte ut på lederna i nationalparken eftersom de nu är helt översvämmade. Spänger kan vara översvämmande och i värsta fall vara bortspolade. Ta inga onödiga risker. Följ utvecklingen via Färnebofjärdens Nationalparks Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var försiktig om du ser ett brunnslock som flyttat sig

På grund av de höga flödena samt att dagvatten- och avloppsbrunnar har varit under vatten så har vi sett att vissa brunnslock har flyttats ur sitt läge. Det finns även risk för att marken bredvid blir underminerad och hål då uppstår. Var försiktigt om du ser sådana brunnar eller om det uppstått hål i marken.

Sandviken Energi åker ut till de brunnar vi får information kring och försöker minimera risker vid dessa genom att spärra av. Om du uppmärksammar en brunn som verkar vara ur sitt läge är det bra om du kontaktar Sandviken energi Kundservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Risk för ras och skred

När det har varit stora översvämningar och höga flöden ökar risken för ras och skred inom vissa områden. Mer information om ras och skred från Länsstyrelsen Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuella vädervarningar och prognoser

På SMHI:s webbplats visas alla aktuella vädervarningar och väderprognoser

Vädervarningar - SMHI.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Väderprognoser - SMHI.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad:

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Väg som är översvämmad