Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Ingen rekrytering av lärare till Österfärnebo 7-9 och Hammarby F-3

Kunskapsnämnden i Sandviken har beslutat att inte påbörja rekryteringsprocessen för Österfärnebo skola 7-9 och Hammarby skola F-3 och att framtida förändringar i skolstrukturen för dessa skolor hänskjuts och beslutas i samband med kommande process runt Skola 2025.

Kunskapsnämnden beslutade vid sitt möte på tisdagen att inte påbörja rekryteringsprocessen för Österfärnebo skola 7-9 och Hammarby skola F-3. Nämnden anger följande argument för sitt ställningstagande:

  • Antalet elever är för lågt för att bedriva en likvärdig undervisning och att få dynamiska arbetsformer.
  • Det är sedan flera år tillbaka problem för kommuner i Sverige att rekrytera behöriga lärare till grundskolor på lands- och glesbygd. Sandvikens kommun har under många år haft problem att rekrytera behörig personal till skolorna i Österfärnebo och Hammarby. Förutsättningarna att lyckas bedöms som små.
  • Eleverna behöver få besked om sin skolplacering och därför bör inte beslutet om skolorna skjutas framåt.
  • Skolplaceringen säkerställs för de Österfärneboelever som har sin nuvarande skolplacering på skolor i Sandvikens kommun.

Stora utmaningar framöver inom skolan

Skolan står inför stora utmaningar då den ska möta morgondagens elever och samhällsbehov såsom nationell kompetensbrist, kraftigt ökat antal barn och unga, förändrad befolkningsstruktur inom kommunens geografiska område och kommande krav på skollokaler.
Läs mer i tidigare infomation om kommande medborgardialog

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Barn på skolgård