Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Integrationssatsning inom Kultur och Fritid

Nytt projekt vill främja integration genom att uppmuntra nysvenskar att engagera sig i Sandvikens kultur- och fritidsföreningar.

I Sandvikens kommun pågår många viktiga insatser för ökad integration mellan svenskfödda och utrikesfödda, både inom kommunal verksamhet och på initiativ av föreningar, studieförbund och frivilligorganisationer.

Det har dock saknats samordning, vilket gör det svårt att få en överblick om olika projekt och aktiviteter som pågår, eller hur den som själv vill engagera sig kan gå från tanke till handling.

Från 1 december driver Kultur- och Fritidsförvaltningen projektet ”Föreningsmatchning” i syfte att uppnå ökad samverkan mellan offentliga och ideella verksamheter som arbetar med att främja integration.

Inom projektet kommer man också arbeta med att göra det möjligt för nysvenskar att i organiserad form komma i kontakt med Sandvikens föreningsliv. Bland annat kommer nyanlända utifrån sina intresseområden matchas mot en passande förening, för att sedan delta i föreningens aktiviteter.

Det bästa sättet att lära känna andra människor är att dela intressen, oavsett om det handlar om kultur, idrott, friluftsliv eller något annat intresseområde. Genom att delta i en förenings aktiviteter kan nysvenskar skaffa nya vänner och träna svenska samtidigt som de får upptäcka Sandvikens rika kultur- och fritidsliv.

                            Jens Åberg, projektledare för projektet ”Föreningsmatchning.”


Projektet kommer att pågår under 1 år och ske i nära samarbete med aktörer som Arbetsförmedlingen, Gävleborgs Idrottsförbund och nätverket Frivillig i Sandviken. Även Arbetslivsförvaltningen och Näringslivskontoret deltar i projektet som finansieras av Länsstyrelsen.

Kontaktperson
Jens Åberg
Projektledare, ”Föreningsmatchning”
026-24 16 05

Sidan uppdaterad: 2016-12-20 07.00
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se