Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Intensivt arbete pågår med att ta fram Skolhusplan

Sedan december 2019 pågår ett intensivt arbete med att ta fram en långsiktig plan för alla skollokaler inom kommunen. Skolhusplanen gäller både förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.

Skolhusplanen är en fortsättning av utredningen Skola 2025. Den ska ge en samlad bild över behov av nybyggnationer, ombyggnationer och tillbyggnationer för samtliga skolformer.

Planen kommer också bland annat att innehålla uppskattade kostnader och bedömd tid för genomförande, samt en analys av hur planen påverkar kommunens ekonomi.

Ett 40-tal tjänstepersoner arbetar med att ta fram planen

Projektgruppen består av en projektledare och flera arbetsgrupper. Totalt är det ett 40-tal tjänstepersoner som arbetar i olika omfattning och på olika nivåer inom förskolan, skolan och vuxenutbildningen, med samhällsbyggnad och infrastruktur, ekonomi, samt på Tekniska kontoret som äger skolfastigheterna.

I arbetet ingår även att ta del av modern forskning kring skolmiljöer samt studiebesök på olika skolor och förskolor i olika delar av landet. Arbetets inriktning och resultat stäms av men den politiska styrgruppen varje månad.

Läs mer om Skolhusplanen

En följd av synpunkter från medborgare, skolpersonal och elever

Den kompletterande utredningen är en konsekvens av många önskemål från dialogmöten under 2019 om vår framtida skola. Många av de medborgare, skolpersonal och elever som lämnade sina synpunkter ville bland annat undersöka alla möjligheter med våra nuvarande skollokaler.

Läs mer om arbetet mot vår framtida skola

Planen till beslut i kommunfullmäktige under december

Kommunstyrelsen har beslutat att skjuta fram datumet då Skolhusplanen ska presenteras till den 25 augusti.

Beslutet att förlänga utredningen av skollokaler är en konsekvens av den påverkan som coronaviruset innebär för samhället och för kommunens olika verksamheter. Det är också en beredskap för eventuellt kommande sjukfrånvaro i projektgruppen under våren.

Det är en förberedande åtgärd. Vi måste ta höjd för en ökad arbetsbelastning för tjänstepersonerna inom de arbetsgrupper som jobbar med skolhusplanen. Det här är ett av flera projekt som har förlängts med anledning av den pågående pandemin, säger Kerstin Almén, kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i styrgruppen för Skolhusplanen.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Illustrationer av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.