Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Klart med operativ projektledare för centrum

Parallellt med byggprojektet som pågår i Sandviken gör vi flera satsningar för att stärka stadskärnans roll som handelsplats. Under resten av byggtiden stärks arbetet med en operativ projektledare som ska stötta Företagarna i Sandvikens centrumgrupp i deras arbete med evenemang och andra marknadsdrivande aktiviteter. Operativ projektledare blir Kenneth Sjöholm, som var projektledare under Sandvikens 150-års jubileum.

Strategi för centrum på kort och lång sikt

Plussa centrum-projektet ger förutsättningar för att centrum ska vara en plats där sandvikenborna vill träffas. Samtidigt med byggprojektet har kommunens Näringslivskontor tagit fram en strategi för en lyckad utveckling på kort och lång sikt.

Utifrån strategin beslutade kommunstyrelsen i maj att förstärka Näringslivskontoret med en långsiktig satsning på en branschutvecklare inriktad på handel och centrumutveckling.

Läs mer om Plussa centrum-projektet.

Tidsbesgränsad resurs i väntan på samverkansorganisation

Samtidigt togs beslut om att under en tidsbegränsad period tillsätta en resurs som operativ projektledare. Även denna tjänst är en del i strategin men målet är att den i en framtid ska utgå ifrån en fungerande samverkansorganisation mellan handlare, fastighetsägare och kommun. Men i väntan på denna går kommunen vidare och tillsätter en tidsbegränsad resurs som operativ projektledare.

I hans arbetsuppgifter ingår främst att stödja centrumgruppen i framtagandet och genomförandet av en plan som innehåller evenemang och marknadsdrivande aktiviteter. Rekrytering av en operativ projektledare är en kortsiktig satsning som pågår fram till slutet av 2017.

Jag vill påpeka att det här är en projektanställning på 50 % under byggtiden. Därför är det är viktigt att vi inom en nära framtid får till stånd en samverkansform med företagarna och fastighetsägarna i Sandviken, som axlar det operativa ansvaret efter byggtiden, säger Erika Ågren, teknisk chef.

Nätverk mellan fastighetsägare viktigt för centrums utveckling

För att centrum ska fortsätta utvecklas och stärka sin konkurrenskraft så är ett nära samarbete mellan fastighetsägarna en viktig förutsättning. Kommunen arbetar aktivt med att skapa ett handelskraftigt nätverk mellan viktiga fastighetsägare i centrum.

Fastighetsägarnas vilja är oerhört viktig för utvecklingen av centrum som handelsplats, säger Elisabeth Hansson, näringslivschef och fortsätter. Jag hoppas vi tillsammans med fastighetsägarna kan skapa förutsättningar för en positiv ekonomisk utveckling i centrum för alla parter. 

Erfaren projektledare

Kenneth Sjöholm som tillträder tjänsten den 7 november är en van projektledare vars tidigare uppdrag bland annat inkluderar jubileumsåret 2012 då Sandviken fyllde 150 år.

Jag vill tillsammans med engagerade handlare skapa besöksanledningar och försäljningsdrivande aktiviteter som stärker Sandvikens centrum som handelsplats, säger Kenneth Sjöholm.

För mer information kontakta:

Erika Ågren, teknisk chef
Telefon: 026-241445
E-post: erika.agren@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2016-10-04 07.00
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Kenneth Sjöholm - operativ projektledare för centrum