Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Klart vilka som blir kommunens fältsamordnare

I januari tog kommunstyrelsen beslut om att investera i barn och unga genom att starta upp en fältverksamhet. Rekryteringen är nu klar. Intresset för tjänsterna har varit stort med många kvalificerade sökande. Den 1 augusti ska verksamheten starta och då kommer också arbetsgruppen att presenteras närmare.

Vi är väldigt nöjda över den samlade erfarenhet och kompetens som gruppen har. Nu ser vi fram emot att fortsätta utformningen av verksamheten och bjuda in till samverkan med alla viktiga aktörer där ute, säger Helena Hedman, enhetschef för Sandvikens familjecenter, där fältverksamheten kommer ingå.

Uppdraget handlar om att bedriva kvalificerat socialt arbete på fältet, med arbetsmetoder som kommer att skilja sig från den traditionella formen av fältverksamhet. Fältsamordnarna ska nämligen, förutom att finnas tillgängliga för kommunens unga, lägga mycket fokus på ökad samverkan och mobilisering av befintliga resurser i ungdomarnas nätverk och i samhället.

Samarbete med Högskolan i Gävle

Det är många som har högt ställda förväntningar på verksamheten, inte minst fältsamordnarna själva, så gruppen behöver hitta en gemensam grund för hur de ska arbeta. Det vi vet är att arbetet ska utgå från kunskapsbaserade metoder och att vi från början vill involvera tänkta samarbetspartners, säger Ewa Lönn, verksamhetsutvecklare på Sandvikens Kommun.

Samarbete med Högskolan i Gävle har inletts som en del i att kvalitetssäkra verksamheten. En forskargrupp har tillfrågats och visat intresse för att följa planering, genomförande och utvärdering.

Socialtjänstens expertis på fältet efterfrågad

Att få tillgång till socialtjänstens expertis på fältet är något som har efterfrågats av många. Förutom att fältsamordnarna kommer att finnas på plats med sin sakkunskap “där det händer”, kommer de också att ha som uppgift att lyssna in hur unga och deras nätverk ser på sin situation, på socialtjänsten och på det stöd som finns att få i samhället.

Vi vill arbeta tillsammans med andra aktörer på deras arenor för att vara tillgängliga för unga på tider och platser som de själva väljer. På så sätt tror vi att kontaktvägar kan kortas och att ungdomar kan erbjudas rätt stöd så snabbt som möjligt, säger Helena Hedman.

Sidan publicerad: 2019-04-04 13.38
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Ungdomar utanför Göransson arena.