Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kommunen köper BJ Arena

Kommunen köper BJ Arena för att långsiktigt garantera utvecklingen av fri­idrottens möjligheter i kommunen. 

BJ Arena invigdes 2008 och ligger i Björksätra. Förutom för skolors idrottslektioner, används arenan främst som tränings- och tävlingsanläggning för Högbo GIF.

En rik och aktiv fritid värdesätts högt av de som bor i kommunen, det visar våra undersökningar. Att vi har bra möjligheter för många olika idrotter, friluftsliv och motion är därför mycket viktigt för oss, säger Ulf Gillström ordförande, Kultur- och fritidsnämnden.

Efter utgången av det tioåriga hyreskontrakt som upprättades vid bygget av arenan väljer Sandvikens Kommun nu att köpa anläggningen för att sänka kostnaderna och långsiktigt garantera utvecklingen av friidrottens möjligheter i kommunen.

Friidrotten är en viktig del i kommunens idrottsliv och vi är mycket glada att de frågetecken som varit kring BJ Arena nu ordnat sig på ett bra sätt, säger Ulf Gillström.


Med den här lösningen får vi bättre möjligheter att långsiktigt utveckla arenan till­sammans med föreningslivet, skolan och andra som använder arenan, säger Kenneth Johansson, Kultur- och fritidschef, och fortsätter. Lösningen skapar också viktig trygghet och kontinuitet för föreningen Högbo GIF som är den förening som använder arenan mest. 

I försäljningen ingår även fotbollsplanen i Svibacka/Västanbyn. Priset är fastlagt av Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall till 12 150 000 kr. (12,15 miljoner).

Sidan uppdaterad: 2017-11-02 13.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

BJ Arena