Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kommunens första el-personbil till Hemsjukvården 

Hemsjukvården inom Omsorgsförvaltningen fick 17 november kommunens första eldrivna personbil. Sandvikens kommun har dessutom några eldrivna skåpbilar.

Den eldrivna personbilen ska under optimala förhållanden ha en räckvidd på upp till 40 mil innan laddning av batterierna behövs. Under lite mer krävande förhållanden uppskattas räckvidden till cirka 20-25 mil.

Miljöhänsyn

Varför man valt elbil förklarar Magnus Flodman som är logistiksamordnare.

Miljöhänsyn är ett starkt vägande skäl. Elbilarna har inga CO²-utsläpp vid drift och har även fördelen att det inte bildas partiklar eller kväveoxider som dieselbilar medför. Inga kallstarter leder till mycket förbättrade miljövärden, särskilt vid körning vintertid. Dieselbilar som körs korta sträckor hinner inte bli varma. Det gör att vintertid så är dieselbilar miljöbovar vid korta sträckor. Det pågår också en diskussion om miljöpåverkan vid tillverkning av batterier till elbilar som vi ska följa noggrant. Helt klart är dock att elbilar medför direkt positiva miljöeffekter på närmiljön.

Ytterligare fördelar är körsäkerhet och skador. Alla elbilar är automatväxlade och utrustade med backsensorer. Ökad körsäkerhet bör medföra lägre skadefrekvens.

Det direkta inköpet är dyrare men drift- och servicekostnader är lägre på en elbil. Man behöver inte heller lägga arbetstid på att åka och tanka bilen eftersom bilen är tänkt att tankas nattetid då den står parkerad.

Skälen för elbil är miljö, körsäkerhet och övergripande ekonomi, avslutar Magnus.

Skåpbilar med eldrift

Sandvikens kommun har redan 4 st skåpbilar med eldrift och en vätgasbil som också är en variant på elbil där batterierna har ersatts av vätgas. Den bil som Hemsjukvården fått är den första rena el-personbilen inom Sandvikens kommun.

Sidan uppdaterad: 2017-11-20 07.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Elbil