Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Konkreta förslag för nya idrottshallarna i Storvik och på Jernvallen

Planeringen fortsätter för fler idrottshallar på Jernvallen i Sandviken och i Storvik. En förstudie har genomförts och presenterats för kultur- och fritidsnämnden idag den 19 maj. Förstudien föreslår att det byggs sammanlagt fyra nya idrottshallar på Jernvallen och att det byggs en ny idrottshall och en ny hall för boule i Storvik samt att Parkhallen rustas i sin helhet.

Den politiska majoriteten i Sandviken presenterade den 16 mars en satsning på nya idrottshallar.

En förstudien är gjord och i den finns konkreta förslag utifrån den tidigare presenterade satsningen. Förslagen ska nu behandlas politiskt av kultur- och fritidsnämnden och av kommunfullmäktige. Beslut om att bygga planeras tas av kommunfullmäktige i juni.

Fyra nya idrottshallar på Jernvallen

Förstudien föreslår att Jernvallen Multiarena bildas av sammanlagt fyra nya idrottshallar på Jernvallen. De nya hallarna placeras i anslutning till den befintliga A-hallen. Förslaget är att Jernvallen Multiarena ska bestå av:

  • en ny hall för gymnastik
  • en ny sportarena
  • två nya idrottshallar för bland annat bollsporter och skolidrott som ersätter den befintliga B-hallen, som föreslås rivas.

Enligt förslaget får sportarenan 500-700 sittplatser med möjlighet till matcher och tävlingar i till exempel innebandy och gymnastik, samt en konstruktion som är förberedd för till exempel kulturarrangemang. Förstudien föreslår att den befintliga A-hallen anpassas för racketsporter.

Ny idrottshall, ny hall för boule och rust av Parkhallen i Storvik

Förstudien föreslår att Storvik Allaktivitetshall bildas av att en ny idrottshall och en ny hall för boule byggs i anslutning till den befintliga Parkhallen. Parkhallen inklusive café och mötesplats för ungdomar rustas upp i sin helhet.

Den nya idrottshallen föreslås få ett brett användningsområde för skolidrott och bollsporter med en publikkapacitet på ca 200-300 personer.

Det är ett väl genomarbetat förslag som presenterats för oss idag och det ger oss bra underlag för det fortsatta politiska arbetet med att skapa fler och bättre möjligheter till idrottande i kommunen, säger Conny Grönberg (L) som är ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden har länge jobbat för att det ska bli fler idrottshallar i kommunen och det är roligt att det nu växer fram konkreta och genomförbara förslag för oss att ta ställning till, säger Ulf Gillström (S) som är vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Här kan du läsa förstudien Pdf, 764.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Bildmontage med ungdomar som utövar gymnastik och idrott.