Krisberedskapsveckan 27 september - 3 oktober

Den 27 september – 3 oktober genomförs Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj för att stärka människors motståndskraft inför kriser och ytterst krig.

Årets kampanj vill påminna människor om deras viktiga roll i Sveriges beredskap. I Sandvikens kommun kommer kampanjen att märkas bland annat i form av information i form av bild och film som vi kommer posta på våra sociala medier.

Människors vilja att hjälpa varandra vid allvarliga händelser och samhällskriser, liksom att inte låta konspirationsteorier och falsk information få tolkningsföreträde, är grundläggande för att vi tillsamman ska kunna möta olika hot mot vårt öppna samhälle.

Krisberedskapsveckan uppmärksammar hur vi alla genom enkla gärningar i vardagen kan ta ansvar för den egna beredskapen och samtidigt stärka hela samhällets motståndskraft. Det kan till exempel vara att handla mat åt en granne, vara källkritisk eller att stärka den egna självförsörjningen.

Skydda och värna demokratin

I år firar Sverige 100 år av demokrati. Det vill Krisberedskapsveckan särskilt uppmärksamma genom att lyfta budskap om hur vi i vardagen kan värna vårt lands frihet och självständighet liksom våra mänskliga rättigheter. ”Du är en del av Sveriges beredskap” är årets kampanjbudskap som ska få människor att känna sig delaktiga i arbetet för ett öppet samhälle, ett samhälle som också har kraft att stå emot det som kan hota vår självständighet.

Pandemin har synliggjort människors vilja att bidra

Under pandemin har många människor bidragit till en minskad smittspridning genom ansvarsfulla vardagsgärningar. MSB:s undersökning Hemberedskap 2021, som genomfördes i februari i år, visar att 74 procent tycker att individen har ett stort eget ansvar vid kriser. 58 procent kan tänka sig att dela med sig i ganska eller mycket stor utsträckning av sin hemberedskap under en kris.

Detta händer i Sandvikens kommun under Krisberedskapsveckan

Under kampanjveckan kommer Sandvikens kommun att delge information om krisberedskap samt information om man vart man kan vända sig för att få information om en kris skulle inträffa. Var uppmärksamma på Sandvikens kommun Facebook och Instagram för att inte missa något.

Nedan kan ni se en informationsfilm skapad av MSB själva om vad man bör tänka på att ha förberett vid en kris.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Krislåda