Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Krisberedskapsveckan 28 maj-3 juni

Den 28 maj – 3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018 i hela landet. Syftet är att du som privatperson ska fundera över hur ditt hushåll klarar behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om sådan service i samhället skulle slås ut av en kris.

Vad gör du om viktig service i samhället är utslaget på grund av exempelvis extremt väder eller en it-attack?

- Kommunen har en viktig roll i samhällets beredskap inför svåra påfrestningar och intresset hos allmänheten för frågor som handlar om vår säkerhet och beredskap ökar. Förberedda och engagerade invånare stärker både kommunens och vårt lands samlade krisberedskap, därför tycker vi att det här är viktigt, säger Pia Frank, beredskapssamordnare i Sandvikens Kommun.

”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?”

Det är budskapet under årets kampanjvecka och syftar till att väcka tankar om den egna beredskapen och ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

- Krisberedskapsveckan ska öka kunskapen hos invånarna om hur vi kan förbereda oss för olika händelser då viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar. Det här är kunskap som invånarna behöver ha för att kunna förbereda sig och bidra aktivt vid en händelse. 

Broschyren ”Om kriget eller krisen kommer”

I samband med Krisberedskapsveckan 2018 skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll.

Utskicket görs på uppdrag av regeringen som vill att vi alla ska bli bättre förberedda på att hantera allt från allvarliga olyckor och extremt väder till it-attacker och ytterst krig. Informationen kommer också att finnas på MSB:s webbplats dinsäkerhet.se.

Läs mer om Krisberedskapsveckan och broschyrer Om krisen eller kriget kommer:

Sidan uppdaterad: 2018-05-28 12.53
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Krisberedskapsveckan