Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kulturskolan satsar på bredare målgrupp

Kulturskolan i Sandviken sökte 900 000 kronor från Kulturrådet för att kunna bredda sin verksamhet och nå nya målgrupper. Hela summan beviljades.

Kulturrådet ger utvecklingsbidrag till kommunala musik- och kulturskolor och delar ut nästan hundra miljoner kronor till kulturskolor runt om i landet. Bidragets syfte är bland annat att de ska kunna bredda sina verksamheter och nå nya målgrupper.

Kulturskolan sökte 900 000 kronor för att bland annat kunna nå nya målgrupper. Planerna för att kunna nå den visionen är att exempelvis kunna erbjuda kostnadsfria öppna kulturaktiviteter och samarbeta med olika bostadsområden och fritidsgårdar. Det i sin tur leder även till ökad integration.

Visionen med det beviljade bidraget är även att kunna  erbjuda ett bredare utbud för kulturskolan i form av nya konstformer, så som skapande dans, dj med mera.
Det kommer även satsas på att nå ännu fler barn med funktionsvariationer. 

Kulturskolan arbetar idag aktivt med elevinflytande och låter barn vara med i processen av planering, vilket är viktigt för att säkerställa att de unga erbjuds de aktiviteter som de vill ha.

Bidraget ger kulturskolan i Sandviken en möjlighet att prova nya vägar.

Sidan uppdaterad: 2016-11-18 13.00
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Naturbild