Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Ladda ditt el-fordon i Högbo

I november kommer 10 nya laddstolpar att finnas på fem olika platser i Högbo Bruk. Vid varje stolpe kan fyra el-bilar laddas samtidigt. 

Med stöd från Länsstyrelsens fondprogram Klimatklivet tar Sandvikens kommunkoncern ytterligare ett steg i utvecklingen för laddinfrastruktur för el-fordon. En satsning som ger möjlighet för allt fler människor att kunna och våga nyttja elfordon i sin vardag. . Sammanlagt är det totalt 20 laddpunkter för hela åtgärden. Laddstationerna väntas vara färdiga att användas under november månad 2017.

Kommunen tar initialt, via Högbo Bruks AB och andra kommunala bolag och förvaltningar, på sig ansvaret för att introducera teknik för, planering och placering av laddstationer i kommunen. Sandvikens Kommun vill uppmuntra och skapa förutsättningar för hållbara, fossilfria fordon. Invånare och besökare i vår kommun ska få lättare att välja alternativ som inte belastar vår gemensamma miljö.

1 miljon människor besöker årligen Högbo Bruk

Antalet årliga besökare i Högbo är stadigt ökande och uppgår tillsammans till ca 1 miljon individuella besökare. Fördelningen är spridd över hela året i och med den stora bredd på aktiviteter och aktörer på Högbo Bruk. Satsningen på att bygga laddstationer för brukets besökare är en naturlig del i Högbos arbete med hållbarhet. Här finns ekologiska växthus, verksamheter med sociala företag, hantverk och hållbar djurhållning.

Klimatklivet

Klimatklivet samordnas av Länsstyrelsen Gävleborg och är en del av Naturvårdsverkets satsning för att skapa en snabbare övergång till en fossilfri fordonsflotta i Sverige. Ambitionen är att fler investeringar för laddinfrastruktur inom ramen för Klimatklivet ska göras innevarande och kommande år.

Sandviken Pure Power

Ta del av hela satsning inom miljöinnovation i form av vindkraft, vätgas, biogas och elväg. Ett samarbete mellan näringsliv, kommun och akademi från hela världen.
Sandviken Pure Powerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2017-09-14 07.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Laddstolpe