Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Lyckad satsning på ungas väg till jobb

Kommunens projekt Första Steget hjälpte 114 ungdomar att ta det första steget ut på arbetsmarknaden i form av feriepraktik. Av 67 som besvarat en enkät har 22 fått erbjudande om någon typ av arbete även efter praktikperioden.

Feriepraktik

Första Steget är ett projekt med syfte att hjälpa ungdomar i deras förberedelser inför att ta det första steget ut på arbetsmarknaden. Projektet, som startade 2014, har drivits av LOK-center, en del av Arbetslivsförvaltningen, och finansierats av Göranssonska stiftelserna och Sandvikens Kommun.

Employer Branding-dag

I syfte att berätta om Sandvikens Kommun som arbetsgivare ordnade Första Steget också en endagspraktik för gymnasieelever. Tanken var att visa studenter vad det finns för möjligheter att arbeta här efter avslutade studier. Gruppen på 17 elever fick besöka olika enheter inom kommunen utifrån önskemål och intresse. I slutet av dagen fick de svara på en enkät. Det visade sig vid en jämförelse, när lika många slumpvis utvalda elever som inte deltog under dagen svarade, att de elever som deltagit skattade kommunen högre än de som inte varit med.

Mer information

Utvärdering Feriepraktik 2017PDF (pdf, 561 kB)
Utvärdering Employer Branding-dagPDF (pdf, 309.8 kB)
Se filmklipp på You Tube

Sidan uppdaterad: 2017-10-13 07.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se