Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Lyktan har fördubblat antalet barn i verksamheten på ett år

Kommunens stödgruppsverksamhet för barn och unga ”Lyktan”, har genom nya samarbeten med både föreningsliv och skola, nyrekryterade gruppledare samt en bredare satsning lyckats att mer än fördubbla antal barn i verksamheten.

Lyktans uppdrag är att nå fram med stöd till barn och unga i familjer med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa.

Lyktans positiva utveckling beror bland annat på nya inslag i verksamheten så som ”Lyktan prova på”, där personal från Lyktan besöker skolklasser eller andra befintliga barn- och ungdomsverksamheter och låter barnen prova på tre avsnitt av Lyktans metodmaterial.
Lyktans ” prova på” grupper har det senaste året nått över 300 barn och ungdomar.

Även ”Lyktan tjejer”, som arrangeras med Framsteget tjejer och kvinnojouren är ett nytt inslag i Lyktans verksamhet. "Lyktan tjejer" är en verksamhet av tjejer för tjejer med aktiviteter som klättring och pyssel med viktiga samtalsämnen som mänskliga rättigheter samt självkänsla.

En ytterligare nyhet som bidragit till det ökade deltagandet är den organisationsförändring som genomfördes för ett år sedan då Lyktan sammanfördes med kommunens fältverksamhet. Det har medfört ytterligare kontaktytor och nya viktiga relationer.

Vi vet enligt senaste CAN-undersökningen att var femte barn i Sverige växer upp med en förälder som någon gång under barnets uppväxt har haft alkoholproblematik. Med det sagt så har vi fortfarande ett hästjobb att göra, men vi arbetar varje dag för att alla barn ska få rätt till det stöd som finns, säger Frida Kempe, fältsamordnare med samordningsansvaret för Lyktan.

Lyktans arbete uppmärksammas i ny rapport

IOGT-NTO:s organisation för barn, Junis, har uppmärksammat Lyktan med en artikel i deras senaste rapport ”Bredd når långt”, då de sett att Lyktan varit framgångsrika i sitt arbete med att nå fler barn och unga.

Jag är mycket stolt över utvecklingen för Lyktan. Det krävs engagerade och duktiga medarbetare, samt ett hårt och målmedvetet arbete för att nå fram till målgruppen. Man behöver ha mod att tänka utanför konventionella lösningar och nu ser vi tydligt att vi är på rätt väg i arbetet. Det är också väldigt roligt att Junis, som är en rikstäckande organisation, uppmärksammar och vill sprida det goda arbete vi åstadkommit här i Sandviken, säger Helena Hedman, chef för verksamheten.

Vet du något barn som har en nära anhörig med alkoholproblematik eller psykisk ohälsa? Var inte rädd att kontakta Frida Kempe på 026-24 17 90 för mer information.
Det är vi vuxna som bär ansvaret för att barn får den hjälp de behöver.

Fakta från CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotika

  • Drygt 20 procent av alla barn i Sverige, upp till 430 000 barn, har någon gång under uppväxten haft minst en förälder med alkoholproblem. Det är vart femte barn.
  • 15 procent av alla barn i Sverige, alltså 320 000, har påverkats negativt i någon utsträckning av att ha vuxit upp med minst en förälder med alkoholproblem.
  • 10 procent, 215 000 av alla barn i Sverige uppger att de påverkats mycket negativt av att växa upp i en familj där en förälder har alkoholproblem.

Läs mer: Junis rapport "Bredd når långt" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tekning där någon skrivit "Lyktan"