Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Madelene Järpenstråle tilldelas regionens folkhälsopris

Madelene jobbar med likabehandling på gymnasieskolan för att öka elevernas medvetenhet.

Under fredagen delades Region Gävleborgs folkhälsopris ut. Årets pristagare är Madelene Järpenstråle, lärare på Bessemerskolan som fick priset med följande nominering:

Madelene Järpenstråle på Bessemerskolan – en eldsjäl gällande jämställdhet och likabehandling på gymnasiet.

Madelene har arbetat fram en process för likabehandling på gymnasieskolan för att öka elevernas medvetenhet. Hon utbildar alla nya elever och all nyanställd personal för att ge alla som har skolan som arbetsplats samma grundfilosofi, detta för att skapa en bättre arbetsmiljö och stärka individen.

Likabehandlingsutbildningen baseras på skolans värdegrund och tar upp ämnen som Genus, Jämställdhet och Jämlikhet, Normer och normkritik, Näthat, Diskrimineringsgrunderna samt Hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen sker genom föreläsning, dialoger, diskussioner och fiktiva övningar.

Madelene gör en årlig kartläggning, en elevenkät om diskriminering och trakasserier (likabehandlingsenkäten) tillsammans med likabehandlingsansvarig lärare och elevskyddsombud från varje program. Likabehandlingsplan skrivs på varje program baserat på programmets behov av åtgärder utifrån kartläggningen. Madelene genomför även varje år trygghetsvandringar på alla program tillsammans med elevskyddsombuden. Hon driver även ”framtidssnack” som är ett sätt att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Under 2018 kommer Madelene att arbeta med projektet kvinnofrid som är en mångkulturell mötesplats där tjejer från olika kulturer kan mötas och genomföra aktiviteter av social- och fritidskaraktär. Madelene har även varit drivande i utformandet av ett nytt individuellt val i form av en ungdomsledarutbildning där kursen bl.a. ger eleverna kunskap om människors lärande i sociala pedagogiska sammanhang. I Madelenes tjänst ingår även ansvar för UF, där hon i år startat inriktningen Integration UF.

Länsfolkhälsopriset

Länsfolkhälsopriset delas årligen ut till en aktör som genom sin verksamhet bidragit till goda och värdefulla insatser på folkhälsoområdet i länet. Det är nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborgs län (NSFG) som utser det vinnande bidraget. Nätverket består av politiker från alla länets kommuner och Region Gävleborg.

Sidan publicerad: 2018-06-01 10.30
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Madelene Järpenstråle

Madelene Järpenstråle tillsammans med NSFG:s ordförande Jan Lahenkorva