Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Majoritetens förslag till budget inför 2021

Den politiska majoriteten i Sandvikens kommun (S, C och L) har presenterat sitt budgetförslag inför nästa år. Budgeten innehåller en ökning på ca 62 miljoner kronor jämfört med 2020.

Den totala budgeten för 2021 är på ca 2,4 miljarder kronor och innehåller fortsatta satsningar på de tre prioriterade fokusområden som har beslutats i kommunfullmäktige:

 • Förbättra resultaten i skolan
 • Få fler i arbete
 • Öka inkluderingen i samhället

Inför budget 2021 har vi valt att stärka vårt resultat men vi har också valt att lägga ut mycket pengar i vår verksamhet. Bland annat stärker vi upp plansidan för att vi ska kunna bygga fler bostäder i kommunen, säger Peter Kärnström, S, kommunalråd.

Det är väldigt positivt att vi kan visa i budgeten att vi fortsätter inriktningen med att klä på alla medborgare och göra var och en anställningsbar. Det behöver vi i Sandviken inför framtiden, säger Carl-Ewert Ohlsson, C, kommunalråd.

Så fördelas budgeten mellan verksamheterna 2021

Inför 2021 ökar budgeten med 62,5 miljoner kronor jämfört med 2020. Av ökningen har 13 miljoner kronor lagts till att stärka resultatet för att klara osäkerheten i skatteunderlaget men även för att klara framtida investeringar i välfärden.

Hur resterande ökning på 49,5 miljoner kronor har fördelats och hur mycket varje verksamhet får totalt i nästa års budget redovisas nedan:

 • Kommunfullmäktige – 8,4 miljoner, ökning med 100 000
 • Kommunstyrelsen – 216 miljoner, ökning med 6 miljoner
 • Kommunstyrelsen projektmedel – 10,7 miljoner, ökning med 400 000
 • Kunskapsnämnden – 992,9 miljoner, ökning med 18 miljoner
 • Omsorgsnämnden – 687,4 miljoner, ökning med 7 miljoner
 • Individ- och familjeomsorgsnämnden – 209,6 miljoner, ökning med 9 miljoner
 • Kultur- och fritidsnämnden – 132,2 miljoner, ökning med 1 miljon
 • Arbetslivsnämnden – 78,2 miljoner, ökning med 5 miljoner
 • Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd – 55,3 miljoner, ökning med 2 miljoner
 • Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland – 4,7 miljoner, ökning med 1 miljon

"Fantastiskt att vi kan lägga en framåtsyftande budget"

Budgeten innehåller också medel till att fortsätta med utveckling av personal och nya arbetssätt med hjälp av ny teknik i omsorgen.

Till detta kommer också riktade statsbidrag till skolan och äldreomsorgen.

Budgeten baseras på befolkningsprognos 2020: 39 250 invånare för år 2021, 39 275 invånare för år 2022 och 39 305 invånare för år 2023.

I en tid när pandemi sveper över världen så är det fantastiskt att vi kan lägga en framåtsyftande budget som innehåller satsningar på barn och unga, trygghet i samhället och näringslivets utveckling, säger Per-Ola Grönberg, L, kommunalråd.

Våra tre områden påverkar varandra och ett av våra områden, skolresultaten, ser vi som oerhört viktigt för att barn och ungdomar ska komma in i arbetslivet i framtiden. Därför lägger vi större delen av budgeten på vår skola, säger Kerstin Almén, S, kommunalråd.

Hela förslaget och oppositionens budgetförslag hittar ni här på sandviken.se inför att budgeten beslutas i Kommunfullmäktige 16 november.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Sandvikens Stadshus