Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Markant minskning av matsvinn på skolorna

Efter kommunens satsning, även kallad ”Svinnkampen”, för att minska matsvinnet, har tallrikssvinnet minskat med 30% och serveringssvinnet med hela 40%!

Utbildning, information på matråd, tävlingar och utmaningar har gjort att eleverna kastar mindre mat i skolrestaurangen.

Ett av FNs globala mål i Agenda 2030 är att halvera vårt matsvinn. Gästrikeåtervinnare har en avfallsplan som bygger på detta med tre mål till 2020 och bl.a. att minska kommunernas tallrikssvinn med 15 % och serveringssvinnet med 25 %.

Sandvikens Kommun började mäta tallrikssvinnet 2011 och då var det 25,3 gram/elev som åkte i komposttunnan. Idag 2018 är det nere på 17,75 gram/elev. Tallrikssvinnet är det som gästerna inte äter upp på sin tallrik och som hamnar i komposten.

Serveringssvinnet, det som är kvar i serverings linjen när alla har ätit klart, började mätas 2015. Vid första mätningen slängdes 40,86 gram/elev och idag kastas 24,50 gram, en minskning med nästan hälften!

Vad har skolorna gjort för att minska matsvinnet?

Alla kök väger och registrerar matsvinnet från serveringen varje dag. Bättre kommunikation – stärkt samarbetet med skolan när det gäller hur många som kommer att äta lunch. Viktigt att skolan avbeställer portioner när det är möjligt. Servicekontoret har matråd på alla skolor med tema Matsvinn och Svinnkampen. Det är viktigt att vi har en bra samverkan mellan köken och eleverna på skolorna för att lyckas, säger enhetschef Maria Leidermark. 

2013 togs brickorna bort på alla skolor, många var negativa till detta men idag är alla vana att ta mat utan bricka. Brickorna medverkade till ökat matsvinn då man kan lägga mat även på brickan. Skolorna tar till vara på maten på ett annat sätt nu än tidigare. T.ex. görs Smoothie på bananer och annan frukt som blivit brun och kantstött. Köken bakar också bröd på riven morot, kokt potatis, gör färskost av fil. Vi har sett och ser ett stort engagemang i våra kök och arbetet alla har gjort har lett till ett fantastiskt bra resultat, säger enhetschef Maria Leidermark.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Svinnkampen