Medborgardialog nästa steg efter skolutredning

Skolan och förskolan står inför stora utmaningar. Ett tjänstemannaförslag har nu tagits fram för att kunna hantera dessa utmaningar. Nu väntar en medborgardialog under våren.

Skolan står inför stora utmaningar då den ska möta morgondagens elever och samhällsbehov såsom nationell kompetensbrist, kraftigt ökat antal barn och unga, förändrad befolkningsstruktur inom kommunens geografiska område och kommande krav på skollokaler.

Det är många faktorer som påverkar skolans framtid. En är att antalet barn/elever i åldern 1-18 år i Sandvikens kommun beräknas öka med 864 personer fram till år 2030, säger Inger Norman, skolchef.

Dialog med medborgare under maj

Ett tjänstemannaförslag för hur utmaningarna skulle kunna hanteras har tagits fram. Nästa steg är en fördjupad medborgardialog under maj med kommunens invånare. Efter sammanställning av medborgarnas åsikter kommer politiken att ta ställning till det fortsatta arbetet under hösten.

Utredningen är ett förslag och inga beslut är tagna. Nästa steg är att beskriva kommande utmaningar och förändringar i samhället samt inkludera medborgarna och ta del av deras synpunkter. Medborgardialogen kommer att ge oss förtroendevalda fördjupat underlag för framtida beslut, säger Lars Karlsson, ordförande i Kunskapsnämnden.

Dialogerna kommer att genomföras under maj månad i form av en ”vandringsutställning” som besöker flera orter och områden i kommunen.

Inbjudan till medverkan och delaktighet är bred och riktas till alla medborgare, men ett fokus läggs på de vårdnadshavare som idag har sina barn i kommunens grundskolor.

Vi får aldrig glömma barnperspektivet, men vi har också ett ansvar att se till hela kommunens bästa, utifrån flera perspektiv. Det är utmaningar vi vill diskutera tillsammans med våra medborgare, säger Kerstin Almén, vice ordförande i Kommunstyrelsen.

Mer information och anmälan till dialog

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Dialog skola 2025

Under maj kommer en fördjupad medborgardialog att genomföras med kommunens invånare.