Medborgarlöfte 2020-2021 skrevs under av Polisen och Sandvikens kommun

Sandvikens Kommun och Polisen fortsätter att samarbeta brottsförebyggande för ett tryggare Sandviken. Medborgarlöftet för 2020-2021 med fokus på en tryggare vardag för barn och unga, skrevs under av båda parter den 27 maj i Stadshuset.

Underlaget till medborgarlöftet 2020-2021 har grundar sig på medborgardialoger som polisen och kommunen genomfört med invånare under 2019.

Polisens har också genomfört egna dialoger vid besök på olika platser och vid olika forum i kommunen. Medborgarlöftena baseras också på genomförda medarbetardialoger hos polisen samt utifrån polisens och kommunens gemensamma lägesbild.

Tillsammans för en tryggare vardag för barn och unga

För 2020 och 2021 formuleras därför ett medborgarlöfte, som säger att Polismyndigheten och Sandvikens kommun tillsammans lovar att arbeta för att skapa förutsättningar för en tryggare vardag för barn och ungdomar.

Vi tror mycket på vår relativt nystartade fältverksamhet som dels kan fånga upp missförhållanden bland unga i ett tidigare skede, och dels hoppas vi kunna få märkbara samarbetseffekter genom att de kan bidra till att samordna olika förebyggande insatser som kommunen redan gör, säger Rolf Sundqvist, säkerhetschef på Sandvikens kommun.

Medborgarlöftet 2020-2021 uppnås genom att:

  • Polismyndigheten fullföljer regeringsuppdraget att förstärka bekämpningen av illegal handel med narkotika i samarbete med berörda instanser.
  • Kommunen fortsätter utveckla det förebyggande arbetet rörande frågor om alkohol, narkotika, doping och tobak.
  • Polismyndigheten och kommunen tillsammans deltar i aktuella medborgardialoger med fokus på barn och ungdomar.
  • Polismyndigheten och kommunen samverkar för att effektivisera det förebyggande arbetet för barn och ungdomar i kommunen.

Polisen ser det här som ytterligare en arena där vi kan arbeta brottsförebyggande i Sandviken. Medborgarlöftet är i linje med polismyndighetens strategi för narkotikabekämpning, där vi ska arbeta med narkotika på gatunivå riktat mot ungdomar i samverkan med kommunen. För att trygga vardagen för våra unga krävs ett gott samarbete mellan polis och kommun och vi ser med tillförsikt på kommande löftesperiod”, säger Lars Jansson, lokalpolisområdeschef i Gästrikland.


Mer information!

  • Läs mer om hur Sandvikens kommun jobbar med Medborgarlöften. Du kan också lämna dina egna synpunkter om hur vi kan skapa trygghet i kommunen!

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Peter Kärnström och lokalpolisområdesschef Lars Jansson sitter vid ett bord och skriver under två papper.

Peter Kärnström, kommunalråd, och Lars Jansson, lokalpolisområdeschef i Gästrikland skrev under Medborgarlöftet.