Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Mentorskap - ett unikt samarbete mellan SAIK Bandy och socialtjänsten

Sandvikens kommuns fältverksamhet inleder projektsamarbetet Mentorskap, som är sprungen ur metoden SKKP (särskilt kvalificerad kontaktperson). Syftet med insatsen är att föra samman goda förebilder från vårt lokala föreningsliv, med ungdomar som är i stort behov av stöd och hjälp.

Mentorerna, som de kallas, handleds och utbildas av kommunens fältverksamhet som är en del av socialtjänsten. Samarbetet är unikt och målsättningen med mentorskap är att mentorer och föreningen aktivt ska jobba för att öka ungdomens delaktighet i samhället, berika ungdomen med ett positivt nätverk samt arbeta för att motverka ett liv i utanförskap.

Hur går Mentorskap till?

Två vuxna förebilder från SAIK Bandy utreds av socialtjänst och kopplas till en ungdom som mentorer. Mentorernas huvudsakliga uppdrag är att motivera ungdomen till att göra positiva livsval.

SAIK Bandy har som målsättning att motverka utanförskap och hjälpa ungdomar till en aktiv fritid och via föreningens nätverk också till en bra framtid. Det här projektet ligger väl i linje med SAIK:s ambitioner att bidra till en bra utveckling i Sandviken, säger Per Kreij, ordförande i Sandvikens AIK Bandy.

Föreningen har som uppdrag att aktivt arbeta för att inkludera ungdomen i verksamheten samt stötta mentorerna i deras arbete att vägleda ungdomen.

Utbildning i Machofabriken

Parallellt med mentorskapsinsatsen kommer fältverksamheten utbilda föreningens spelare och ledare i Machofabriken, som är ett metodmaterial för praktiskt arbete för jämställdhet och mot våld. Fokus ligger på normer för manlighet och hur de påverkar oss alla.

Vi har ett stort och engagerat föreningsliv i vår kommun och vi från socialtjänsten är tacksamma för att SAIK Bandy vill vara med och bidra till att alla barn och unga i Sandviken kommun ska ges likvärdiga förutsättningar för att uppnå sina drömmar, säger Johan Sand, gruppledare på socialtjänstens fältverksamhet.


Läs mer!

Fältverksamhet för barn och unga

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Två representanter från fältverksamheten poserar tillsammans med Saik bandy.