Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Miljöpris­ till Servicekontoret

Under måndagens kommunfullmäktigesammanträde delades miljöpriset ut till Servicekontoret för deras nytänkande, uthållighet och engagemang för miljön.

Sandvikens kommun delar årligen ut ett miljöpris till den eller de som har gjort något alldeles speciellt för att förbättra miljön i kommunen. Miljöpriset delas ut i samband med Kommunfullmäktige i december. Tidigare under hösten har kommunmedborgare nominerat vilka som skulle få miljöpriset. Den som nominerade årets pristagare var Inger Åslund.

Under måndagens kommunfullmäktigesammanträde delades miljöpriset ut till Servicekontoret för deras nytänkande, uthållighet och engagemang för miljön.

Utveckling av miljöfrågan i Servicekontorets verksamheter

Miljöaspekten finns med i alla Servicekontorets verksamheter. Genom nytänkande, uthållighet och engagemang  hos Servicekontorets medarbetare har miljön i hög grad förbättrats i Sandvikens kommun. Varje dag serveras ca 8 000 portioner mat, städas ca 110 000 kvadratmeter lokaler samt levereras  ca 15 ton varor ut till verksamheterna.

En distributionscentral för bättre miljön och trafiksäkerheten

År 2012 startade Sandvikens kommun en distributionscentral (DC) med målet att både förbättra miljön och trafiksäkerheten. Förutom målsättningen att förbättra miljön och trafiksäkerheten fanns intentionerna att minska transportkostnaderna samt underlätta för lokala leverantörer. Dessa mål har uppfyllts, mätningar att antalet körda mil inom kommunen har minskat med hela 40 %. (Minskning av antalet körda mil, från 359 till dagens 202 mil/vecka.)

Med endast två fordon som levererar ökar säkerheten på skolgårdar/förskolor.De fordon som kör transporterna har Euro 5 klass, diesel MK1, s.k. GreenLine.

Miljöbilar

Av kommunens tjänstebilar är 74 % miljöklassade varav en elbil och en vätgasbil.

Ökad andel lokala leverantörer och ekologiska livsmedel

Antalet lokala leverantörer har ökat, det färska köttet kommer från djur inom en radie av 25 mil, alla mejerivaror kommer från Gefleortens mejeri och det färska brödet bakas i Ockelbo.

Av den totala mängd livsmedel som köps in är ca 30% ekologiska livsmedel.

Minskad mängd matsvinn och kemikalier

Följer upp och mäter både tallrikssvinn och serveringssvinn för att minska mängden mat som slängs i våra verksamheter.

Minimerar kemikalierna i den dagliga städningen.

Tidigare miljöpristagare

Sidan uppdaterad: 2016-12-20 13.00
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Miljöpristagare 2016