Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Ministrar på besök 

Torsdag 9 februari besöker fyra ministrar Sandviken för att kunskapa sig inom områdena Näringsliv och Miljö. 

Det är närings- och innovationsminister Mikael Damberg som tillsammans med infrastrukturminister Anna Johansson, bostadsminister Peter Eriksson och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besöker Sand­viken.

Första stopp Sandvik

Besöket startar på Sandvik Materials Technology, världsledande aktör inom avancerade metalliska material till de mest krävande användningsområdena. Genom att ständigt driva materialevolutionen framåt bidrar affärsområdet till teknologiskiften framförallt när det gäller energi- och klimatutmaningarna i världen. Stor del av denna forskning sker i Sandviken där SMT har ett av världens största FoU-center för avan­ce­rade metalliska material.

Sandviken är en stad med stark innovationskraft - materialteknologins "Silicon Valley". Av totalt 6 000 Sandvik-medarbetare i Sandviken arbetar 600 med forskning och utveckling, dvs var tionde anställd. I Sandviken finns även en världsunik anläggning för tillverkning av material till bränsleceller.

Det enda utsläppet från bränslecellsbilar är rent vatten. I ett samarbete mellan Sandvik, Sandvikens Kommun samt AGA Gas etablerades nyligen Sveriges fjärde vätgasstation för bränslecellsbilar i Sandviken, för att bidra till en grönare region.

Vidare till Sandbacka Park

Sandbacka Park är en av Sveriges ca 30 science parks. Här verkar ett drygt 50-tal företag, 900 personer och en handfull industridoktorander från Stålindustrins forskarskola. Yrkeshögskola finns här med ett 50-tal elever inom automation och skärande bearbetning i HAAS Technical center (nod i ett globalt nätverk för kvalificerad skärande bearbetning).

Totalt har mellan 400 och 500 arbetstillfällen skapats i miljön genom åren och drygt 2/3 av bolagen är nystartade eller inflyttade till kommunen.

Sandbacka Park etablerades år 2000 och har utvecklats kontinuerligt sedan starten. Bland annat genom färdigställande och utveckling av lokaler/miljöer i flera etapper och genom utveckling av tjänster och verksamhet inom tre fokusområden:

  • Industriell IT/digitalisering: Initierat o sammanhåller IT-klustret FindIT med 400 företag och nätverk utifrån stål-, massa- och pappersindustrin och dess företag i Gävleborg och Dalarna.
  • Materialteknik: Påbörjat utvecklingsarbete med nätverksbyggande i samarbete mellan Sandbacka Park (Gävleborg), Mjärdevi (Östergötland) och Luleå Science Park i nationellt samarbets­projekt.
  • Energieffektiva samhällen: Framväxande styrkeområde med utvecklings­potential utifrån infrastrukturella testbäddsmöjligheter i form av El-väg E16 samt Vätgassatsning. Vätgassamhället är verklighet i Sandviken.

El-väg E16

Besöket avslutas med en presentation av El-väg E16, ett regionalt projekt i samarbete med Scania, Siemens och Region Gävleborg. El-vägar är en av flera lösningar som kan minska vägtrans­porternas klimatpåverkan. El-vägar är viktiga ur energisynpunkt eftersom det innebär en stor energi­effektivisering att köra vägfordon på el istället för flytande drivmedel. Elmotorn är mer än dubbelt så energieffektiv som förbränningsmotorn.

Då elproduktionen i Sverige är förnybar till stor del, har el-vägar potentialen att öka andelen förnybar energi och minska utsläppen av klimatgaser. El-vägen och de satsningar som görs inom bränsleceller och energilagring är goda exempel där synergieffekter uppstår. Nya etableringar och innovationer ger grunden till nya testbäddar där helt utsläppsfri teknik utvecklas.

Läs och lär mera

I Sandviken skapas miljöinnovation Vindkraft - Elvägen - Vätgas
Sandviken Pure Powerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2017-02-08 10.51
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Mikael Damberg

Mikael Damberg

Anna Johansson

Anna Johansson

Peter Eriksson

Peter Eriksson

Sven-Erik Bucht

Sven-Erik Bucht