Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

​Nästa steg mot nya allaktivitetshallen i Storvik!

Fram till 15 oktober 2021 har du chansen att lämna synpunkter om en ny detaljplan för Parkhallen. Den möjliggör bygget av en ny allaktivitetshall i anslutning till den befintliga Parkhallen.

Den nya detaljplanen innebär att marken får användas till besöksanläggningar istället för folkparksändamål. Det stämmer också bättre med dagens användning av området, säger Henrik Siksjö, planarkitekt.

Rust av Parkhallen, ny idrottshall och ny hall för boule

Planerad byggstart är 2022. Parkhallen kommer att byggas till med en allaktivitetshall med innebandyplan och tillhörande omklädningsrum och läktarplatser. Hallen kommer också att innehålla ett antal bouleplaner med tillhörande ytor. Samtidigt kommer den befintliga Parkhallen att rustas. Tillsammans skapas en allaktivitetshall för möten, idrott och rörelse.

Projektering pågår samtidigt som planarbetet.

Vi förbereder ritningar och handlingar för byggprojektet och förbereder så att vi kan börja rusta och bygga nästa år, säger Pär Skoog, byggprojektledare på Sandvikenhus.

Preliminära skisser klara

Det finns nu skisser för hur den nya allaktivitetshallen kommer att se ut på ett ungefär och hur placeringen är tänkt i relation till Parkhallen.

En av volymskisserna för den nya allaktivitetshallen i Storvik.

Dialog med föreningar i Storvik formar allaktivitetshallen

Sandvikens kommun har sammanställt inkomna förslag och synpunkter från föreningar och idrottsförbund och fått kompletterande synpunkter och underlag från dem.

Vi har sammanställt bokningsstatistik och andra faktaunderlag. Vi har också genomfört studiebesök och fortsätter dialogen med föreningar och skolan, säger Kenneth Johansson, kultur och fritidschef.

Läs mer

Idrottshallar i Storvik och på Jernvallen

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Volymskiss av den nya allaktivitetshallen i Storvik.