Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Nästa steg mot nya idrottshallar!

De nya idrottshallarna på Jernvallen och i Storvik är kommunens största satsning genom tiderna på rörelse, folkhälsa, barn och unga. Idag presenterar vi de första skisserna och tidsplaner för byggnationerna som blir ett stort lyft för idrott och evenemang.

Ta del av digitalt informationsmöte (från tisdag den 1 feb) och se presentationer med detaljerad information om satsningen.

Investeringarna är den största satsningen på idrottslokaler som gjorts av Sandvikens kommun någonsin.

Vår kommun är i en positiv utveckling och med denna satsning stärker vi oss ännu mer som kultur och fritidskommun. Vi har en stark framtidstro och vi vill erbjuda våra invånare attraktiva livsmiljöer, säger Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande.

Ökade möjligheter för idrott och evenemang

Storvik får bättre förutsättningar för idrott och skolidrott och går från 1 500 kvm hallyta till 4 000 kvm. Det blir också en stor kapacitetsökning för Jernvallen som idrotts- och evenemangsområde. Fyra nya hallar tillsammans med befintliga A-hallen innebär att området går från två till totalt fem hallar. Det blir totalt tre nya hallar för skolidrott.

Det är med stolthet och stora förväntningar jag ser fram emot att Sandvikens kommun stärker sin position som idrottskommun. Barn, ungdomar och äldre kommer att få större möjligheter till idrott och rörelse vilket stärker folkhälsan på sikt, säger Conny Grönberg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Både i Storvik och på Jernvallen byggs fullstora planer med kapacitet för publik. Det är en stor satsning på gymnastik och innebandy, som får en matcharena med möjlighet till publik.

Efter många års arbete ser vi äntligen målet, fler idrottshallar väl anpassade för idrott och evenemang både i centrala Sandviken som i Storvik, säger Ulf Gillström, 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Dialog med föreningar och skolan formar hallarna

De nya idrottshallarna formas utifrån idrottsföreningarnas behov men också från andra aspekter som är viktiga för vårt samhälle, som skolan, behovet av mötesplatser och fler lokaler för både kulturevenemang, cuper, uppvisningar och tävlingar.

Dialogen med föreningar och skolan fortsätter genom hela byggprocessen. Det känns verkligen bra att vi formar den här satsningen tillsammans, säger Kenneth Johansson, kultur- och fritidschef.

Upphandlingar under våren med målet att börja bygga i sommar

Upphandlingar av byggentreprenörer för både allaktivitetshallen i Storvik och multiarenan på Jernvallen pågår fram till april.

Tillsammans med arkitekter har vi tagit fram skisser på de nya idrottshallarna och listat allt vi vill att de ska innehålla. Upphandlingar pågår under våren och vår målsättning är byggstart i sommar. Det kommer bli spännande att öppna anbuden och se om de håller sig inom våra ekonomiska ramar, säger Erika Ågren, teknisk chef.

I Storvik sker byggnationen i två etapper på vardera ett år. Den första etappen är att bygga den nya idrottshallen och nästa etapp är att rusta den befintliga Parkhallen.

Byggnationen på Jernvallen kommer att pågå i två år och börjar efter sommaren. Byggperioden för båda områdena är 2022-2024.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Skiss på de nya idrottshallarna på Jernvallen (t.v) och i Storvik (t.h)