Nu blir det ännu enklare att köra elbil i Sandvikens kommun

Sandvikens kommun ska bli koldioxidneutralt och fossilfritt. För att lyckas med det pågår en rad initiativ. Att Sandviken Energi nu bygger ut befintlig infrastruktur med ytterligare drygt 200 laddpunkter i hela kommunen, är ett sådant.

Redan idag finns möjlighet att ladda sin elbil på ett flertal platser i Sandviken, både för kommunens egna verksamheter och för privatpersoner och näringsliv. Midroc och TST är de underleverantörer som utför installationen av de nya laddpunkterna på uppdrag av Sandviken Energi. De placeras ut i hela kommunen och kommer att tas i bruk vartefter de installeras. Förutom i själva Sandviken kommer Gysinge, Kungsgården, Storvik, Åshammar, Österfärnebo, Årsunda och Gästrike Hammarby att få egna laddpunkter. Hela projektet planeras vara klart under året.

Fler och fler väljer elbil idag. Det är därför viktigt att sänka ribban för den som går i sådana tankar. Vi bygger för framtiden och vi bygger i hela kommunen, säger Patrick Sjöstedt, projektledare på Sandviken Energi.

Uppkopplat system ger ständiga förbättringar

Hälften av de nya laddpunkterna är öronmärkta för kommunens egna bilar till en början. Sandviken Energi har dock en flexibel syn på nyttjandet.

Varje laddpunkt är uppkopplad, vilket innebär att vi kommer att se hur de används. Det gör att vi kan optimera användandet av dem löpande. Att få så hög nyttjandegrad som möjligt är det viktigaste, berättar Sjöstedt.

Som användare hittar du lediga stolpar via en enkel app. Betalning sker antingen via appen eller med kreditkort. Kommunanställda får en så kallad RFID-tagg för att identifiera sig och ”betala”. De kommer också att få utbildning under hösten och vintern.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Laddstolpe för elbilar

Sandviken Energi installerar ett hundratal laddstolpar i hela kommunen. Varje laddstolpe har två laddpunkter, eller uttag, där du kan ladda din bil.