Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Nu fortsätter arbetet med fjärrvärme­ledning mellan Gävle och Sandviken

Ett unikt samarbetsprojekt pågår för att koppla samman fjärrvärmenäten i Sandviken och Gävle - Sveriges smartaste fjärrvärmeledning.

Genom att binda samman kommunernas fjärrvärmenät används Gävles överskott av värme för att värma även Sandvikens fjärrvärmenät. Idag produceras Sandvikens fjärrvärme i värmeverket i Björksätra. Gävles fjärrvärme kommer från 100% förnybara energikällor som exempelvis restvärme från industrin.

Byggstart för projektet var våren 2022 och nu kommer de etapper som inte gjordes då att slutföras.

Information om avstängda vägar

När grävarbetena nu påbörjas kommer trafiken och framkomligheten att påverkas.

Med start 15 maj påbörjas grävningar längs Fredriksgatan, mellan Storgatan och Hyttgatan. Senare kommer även ett arbete att utföras på sträckan mellan Skolgatan och Seegatan samt på Åsgatan, mellan Malmgatan och Stensmovägen.

På Sandviken Energis projektsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information om avstängda vägar och gator samt omledningar i området. Där kan hittar du även kartor och tidplan för projektet.

2024 hoppas vi att ledningen är helt klar och att vi kommer att kunna leverera restvärme till båda kommunerna.

Läs mer!

Mer information om det unika projektet för att koppla samman fjärrvärmenäten i Sandviken och Gävle finns på Sandviken Energis webbplats Länk till annan webbplats..

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Skylt för vägarbete